Gå till innehållet

Vi vill höra din åsikt om medborgarinitiativ

Pratbubbla 39 Frågetecken 130
24.4.2017 | Justitieministeriet
None

Justitieministeriet utreder om det finns behov att ändra lagen om medborgarinitiativ. Vi vill höra din åsikt om medborgarinitiativ. Fungerar den nuvarande processen eller finns det behov att utveckla systemet på något sätt?

Svara på enkäten och delta i diskussionen!

Mer om justitieministeriets utredning:
http://oikeusministerio.fi/sv/index/underarbete/kehittamishankkeita/selvityskansalaisaloitemenettelynmuutostarpeista.htmlBasuppgifter

Publicerad: 24.4.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan