Gå till innehållet

Esiselvitys: SER:n kierrätys ja tietoturvallinen tuhoaminen

Frågetecken 4
15.8.2017 | Hansel Oy

Hansel Oy selvittää mahdollista yhteishankintaa sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä ja tietoturvallisesta tuhoamisesta.


Tällä hetkellä IT-laitteiden (mm. tietokoneet, palvelimet) kierrätys ja tietoturvallinen tuhoaminen on sisällytetty kunkin laiteryhmän omiin sopimuksiin, jolloin sopimuskumppanit pääsääntöisesti käyttävät alihankkijoita kierrätyspalvelujen toteuttamisessa. Tämä on johtanut mm. siihen, että useita laiteryhmiä hankkiva asiakas on saattanut joutua asioimaan useamman kierrätystoimittajan kanssa. Oma erillinen puitejärjestely SER-kierrätyksestä saattaisi mm. lisätä toimittajien kiinnostusta kehittää kierrätykseen liittyviä prosesseja sekä helpottaa asiakkaiden toimintaa sopimuskaudella (mm. turvallisuusselvitykset).

Pyydämme asiakkaitamme, potentiaalisia tarjoajia sekä muita sidosryhmiämme kertomaan näkemyksensä hankkeesta. Tämän kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia ja ovat vain Hanselin käytettävissä.


Basuppgifter

Publicerad: 15.8.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #säkerhet
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna