Gå till innehållet

Svara på enkäten och påverka Kristinestads framtid!

Frågetecken 54
1.6.2017 | Kristinestads stad

Invånarenkätens svar används vid den pågående uppdateringen av stadens strategi. Nya fullmäktige godkänner den nya strategin hösten 2017. Du kan svara på enkäten under tiden 1.6 - 10.8.2017. Vi informerar om resultaten efter att sammanfattningen färdigställts mot slutet av sommaren.
Bland alla som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas biobiljetter till Dux och simhallsbiljetter. Vinnarna meddelas personligen i slutet av augusti.


Uppgifterna används endast för analysering av resultaten.Deltagarna kan inte kännas igen av svaren.


Basuppgifter

Publicerad: 1.6.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #arbetsliv
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Kristinestad

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna