Finland digitaliseras – Vilka erfarenheter har du av elektroniska tjänster?

Frågetecken 41
10.7.2017 | Valtiovarainministeriö
Bildtext

Finland digitaliseras i snabb takt och e-tjänsterna blir allt vanligare. Hurdana erfarenheter av de offentliga e-tjänsterna har du? Vad funkar, vad funkar inte?

Digitalisering av offentliga tjänster är ett av den sittande regeringens spetsprojekt. Målet är att göra de offentliga tjänsterna mer användarorienterade och att prioritera digital användning av tjänster. Det är viktigt att alla har tillgång till tjänster och att de utvecklas utifrån kundernas erfarenheter.

Låt oss höra din åsikt!Basuppgifter

Publicerad: 10.7.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan