Gå till innehållet

För en framgångsrik landsbygd! Landsbygdspolitiska kommunikén 2017 utformas tillsammans!

Pratbubbla 8
12.7.2017 | Maaseutupolitiikan neuvosto MANE / Maaseutuparlamentti 2017
Maaseutupoliittinen julkilausuma julkistetaan Maaseutuparlamentissa 2017, 3.9. Leppävirralla. Kuvat @maaseutuverkosto, Heli Sorjonen, @maaseutuparlamentti, @maajakalatalousverkosto

"Vi måste tänka om när det gäller landsbygden samt identifiera och utnyttja dess stora potential". Så börjar utkastet till vad som kommer att bli den första gemensamma finländska landsbygdspolitiska kommunikén, som offentliggörs den 3 september under Landsbygdsparlamentet 2017 i Leppävirta. Evenemangets huvudarrangörer välkomnar alla landsbygdsintresserade, från byar till städerna, att delta i utformningen av kommunikén. Tid för deltagande finns fram till mitten av augusti.


"Vi måste tänka om när det gäller landsbygden samt identifiera och utnyttja dess stora potential". Så här börjar utkastet till vad som kommer att bli den första gemensamma landsbygdspolitiska kommunikén, som publiceras den 3 september under Landsbygdsparlamentet 2017.

Delta i utformingen av kommunikén!

Vad krävs för att landsbygdens möjligheter ska utnyttjas bättre? Vilka är de politiska och administrativa insatserna som behövs för att landsbygdens potential ska kunna förverkligas och livskraften bibehållas och stärkas? Vad anser du om de huvudteman som finns i utkastet till kommuniké? Saknas någon viktig fråga? Bekanta dig med utkastet, kommentera och påverka!

Utkastet till uttalandet omfattar frågor och målsättningar som är viktiga för landsbygden. Målsättningen är att införa dessa i den politiska debatten såväl på nationellt som på EU-nivå. Därtill är målet att få landsbygdsperspektivet inbäddat i den politiska beredningen och i beslutsfattandet.

Utkastet har utformats av det Landsbygdspolitiska rådets nätverk, där bl.a. Finlands Byaverksamhet r.f. och SLC är medlemmar.


Basuppgifter

Publicerad: 12.7.2017

Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
 • #arbetsliv
 • #ekonomi
 • #social- och hälsovårdstjänster
 • #trafik
 • #informationssamhället och kommunikation
 • #säkerhet
 • #vetenskap och forskning
 • #undervisning och utbildning
 • #kultur och fritid
 • #förvaltning och utveckling
 • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna