Gå till innehållet

Palvelujen kohdentaminen -osuuden kommenttiketju

Pratbubbla 2
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats

Anna Palvelujen kohdentaminen -osan kehittämisehdotuksesi ja huomiosi sekä ajatuksesi konkreettisiksi toimenpiteiksi tähän kommenttiketjuun. Kohdentaminen on aina valintojen tekemistä.  Onko valittu linja mielestäsi oikea? Jos ei, niin mihin pitäisi panostaa jatkossa? Muista perustella ehdotuksesi!

Basuppgifter

Avslutat: 2.10.2017

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

palvelujen kohdentaminen ja tilat iäkkäille

Plats för profilbild

Ruska
18. september 2017 klockan 10.20.29

Suunnitelma monipuolinen. Kultturiluotsitoiminta mahtavaa. Myös Kipinä hyvä.

Hyvä, että palveluja kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille. Myös ei asiakkaat, esim kolmannen sektorin piirissä olevat iäkkäät hyötyvät palveluista. Kulttuuri ehkäisee osaltaan palvelujen piiriin joutumista. Siksi edullisia, miellellään maksuttomia, tiloja ja kulttuuritilaisuuksia tulisi suunnata myös heille. Esim eläkeläisjärjestöissä tehdään runsaasti vapaaehtoistyötä ja järjestetään kulttuuritapahtumia, - käyntejä, - matkoja ym.
Pienistä eläkkeistä ei riitä rahaa maksuihin, kun lääkkeetkin voi jäädä ostamatta.


Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistyksen ehdotus: Näkyvyyden sekä kulttuuritoimijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön lisääminen.

Plats för profilbild

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys
23. september 2017 klockan 23.56.07

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys (KeHy) on vuonna 1992 perustettu keskisuomalaisten harrastajateattereiden yhteistyö- ja tiedotusorganisaatio.
Valitsemamme näkökulma on parantaa pienten vähävaraisten taiteilijoiden ja ryhmien tilannetta. On erittäin tärkeää, että vetovoimaisten kulttuurikeskusten kehittämisen rinnalla pidetään huolta pienistä, mutta kulttuurisesti arvokkaista toimijoista, joilla ei ole varoja eikä tuotannollisia keinoja toimia isoilla ja hinnakkailla näyttämöillä.
Jyväskylän vahvuus on ehdottomasti myös pienissä vapaissa ryhmissä, joiden kokoonpano muuttuu. Näissä “kodittomissa” kollektiiveissa ja teatteriaktiiveissa asuu uusi ja rohkea taide.

-Kannustamme kaupunkia etsimään kaiken muotoisia yhteistyöratkaisuja taidetarjonnan ja kaupungin tiedotuskanavien sekä markkinoinnin välillä.

-Ehdotamme tiedotusyhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän matkailun, Jyväskylän liikenteen / joukkoliikenteen ja harrastajateatterien sekä muiden taidekollektiivien välillä.
Erityisesti maakuntateattereille olisi merkittävää hyötyä siitä, että kaupungilla olisi toimintaa, joka tasoittaa välimatkoja, parantaa liikkuvuutta ja tuo etäisemmätkin toimijat osaksi kaupungin kulttuurinäkymää. Keinoja kulttuuritoimijoiden lähentämiseksi ja yhdistämiseksi osaksi samaa näkyvyyttä voivat olla esimerkiksi teatteritaidetta tukeva bussiliikenne ja keskitetyt ilmoitustaulut sekä tiedotuskanavat niin sosiaalisessa mediassa kuin käsinkosketeltavissakin ympäristöissä. Tämä kaventaisi kaupungin ja maakunnan välimatkaa ja lisäisi niiden tasaveroisuutta. 
Asia tulisi huomioida myös uusia julkisia tiloja rakennettaessa.

-Kaupungissa kaivataan näkyvää foorumia, jossa yksittäiset taiteilijat ja vähävaraiset kokeilevat kollektiivit pääsisivät näkyviin. Tämän foorumin pitäis olla koko Keski-Suomen alueen taiteilijat huomioon ottava kanava. Kyse voisi olla esimerkiksi keskitetystä kaupungin sivujen alla toimivasta taiteilijoitten portfoliopankista tai taiteilijoiden ja kulttuuritarjoajien "facebookista", jossa voisi tulla näkyviin omalla työllään. Tärkeänä osana tätä näkyvyyden lisäämistä olisi kulttuurin ja taiteen kohdentaminen myös alueen yrityksille. On tärkeää saada yritykset solmimaan yhteistyösopimuksia taiteilijoiden kanssa. Yritykset ja taiteilijat saavat todetusti yhteistyössä aikaan näkyviä ja merkittäviä tapahtumia kaupunkeihin. Kaupungilla on tärkeä rooli kulttuurimyönteiseen yritystoimintaan kannustamisessa.

-Erityisesti pienille varattomille kollektiiveille ja freelance-taiteilijoille voisi tarjota etuja, jotka tuovat heidän käyttöönsä tilankäyttömahdollisuuksia, laite- ja tarvikeresursseja ja näkyvyyttä. Tämä voisi olla ikään kuin Kipinä-etu, mutta taiteentekijälle suunnattu sellainen.