Gå till innehållet

Eurooppalainen kansalaisaloite

Pratbubbla 0
28.9.2017 | Justitieministeriet

Den 13 september 2017 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet.


Den 13 september 2017 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv 

Följande förslag som framfördes under samrådet har införts i förslaget:

  • Förbättringar i registreringsförfarandet, inbegripet möjligheten att delvis registrera initiativ.
  • Kommissionen ska tillhandahålla en helpdesk och en samarbetsplattform via internet för medborgarinitiativet som ett forum för diskussion, rådgivning och stöd till organisatörerna.
  • Kommissionen ska inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet.
  • Uppgiftskraven för undertecknarna förenklas och det kommer att bli möjligt för alla EU-medborgare att ge sitt stöd på grundval av nationalitet.
  • Minimiåldern för undertecknarna är fastställd till 16 år.
  • Organisatörerna kan välja startdatum för insamlingskampanjen.

----

När kommissionen har lagt fram ett lagförslag för Europaparlamentet och rådet kan du lämna synpunkter på förslaget och konsekvensbedömningen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-482_sv


Basuppgifter

Publicerad: 28.9.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan