Gå till innehållet

Enkät om konsekvenserna för Aktielägenhetsregistret

Frågetecken 2099
6.2.2018 | Maa- ja metsätalousministeriö

Projektet för elektroniskt bostadsaktieregister handlar om att avskaffa fysiska aktiebrev i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag och att övergå till att anteckna uppgiften om ägarrätten i ett elektroniskt register, som betecknas register över aktielägenheter (Aktielägenhetsregistret). Datasystemet ska senare utvidgas till uppgifter om bostadsrätter.


Bostadsaktiebolag som bildats före 2019 har tre år på sig att överföra ansvaret för aktieböckerna till Lantmäteriverket. Bolagen ska meddela uppgifterna i aktieboken vilket sker enligt förhandsifyllda uppgifter som bygger på myndighetsregistren. Bolagsstämman behöver inte fatta beslut om överföringen. Därefter övertar Lantmäteriverket ansvaret för att föra aktiebok.

Efter att ägaruppgifterna har antecknats i aktielägenhetsregistret på det sätt som beskrivs ovan, kan aktieägarna när som helst ansöka om att äganderätten registreras hos Lantmäteriverket och avstå från de fysiska aktiebreven. Vid försäljning eller annan överlåtelse av bostadsaktier efter att aktieboken har överförs till Lantmäteriverket är den nya ägaren skyldig att ansöka om registrering av äganderätten. Då ska det på aktiebrevet antecknas att det har avskaffats. Tidsfristen för ansökan om registrering är densamma som för överlåtelseskattedeklarationen, med andra ord två månader från det att överlåtelseavtalet har ingåtts.

Efter att äganderätten har registrerats och aktiebrevet har avskaffats utreds aktieägarnas äganderätt utifrån uppgifterna i det elektroniska registret.Uppgifterna om äganderätt och panträtt i det elektroniska registret är offentligt tillförlitliga uppgifter. Det innebär att den enskilde medborgaren kan lita på det som antecknats i registret.


Basuppgifter

Publicerad: 6.2.2018

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna