Gå till innehållet

Föreslå pristagare av Demokratipriset 2018!

Frågetecken 31
18.6.2018 | Justitieministeriet
demokratiapalkinnon tunnus

Temat för justitieministeriets Demokratipris 2018 är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet med priset är att lyfta fram och sprida fungerande förfaranden i det civila samhället för att främja fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Genom priset vill vi också belöna dem som arbetar med fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratipriset på 10 000 euro kan utdelas till en eller flera pristagare.Basuppgifter

Publicerad: 18.6.2018

Teman:
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan