Gå till innehållet

Lämna respons på förslaget till kodförteckning

Frågetecken 47
Enkät | ympäristöministeriö
Enkäten har avslutats

Lämna gärna respons på förslaget till kodförteckning över olika plantyper och planskeden. Förslaget kommer att omarbetas utifrån de synpunkter och kommentarer som lämnas in.

Ditt svar är inte synligt för andra som använder tjänsten.

Basuppgifter

Avslutat: 6.8.2018

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).