Gå till innehållet

Delta och påverka skogarnas hållbara användning i framtiden

Frågetecken 422
31.8.2018 | Maa- ja metsätalousministeriö
Osallistu ja vaikuta metsien kestävän käytön tulevaisuuteen

Skogar är viktiga för oss på många olika sätt. I den nationella skogsstrategin ingår åtgärder som på bästa sätt kan förbättra skogarnas inverkan på vårt välmående. Arbetet med att uppdatera dessa åtgärder pågår som bäst. De förnyade åtgärderna har uppdelats i nio strategiska projekt. Berätta din åsikt hur de skogspolitiska åtgärderna ska riktas.


Skogar är viktiga för oss på många olika sätt. Vår ekonomiska välfärd har genom tiderna byggt på skogsavkastning. Samtidigt skapar våra biologiskt mångfaldiga skogar rekreation och många andra fördelar som är viktiga att på lång sikt få säkerställda med tanke på de kommande generationernas välbefinnande. Skogar är en integrerad del av vår identitet, historia och kultur.

Att säkerställa ett hållbart skogsbruk har alltid legat och kommer att ligga i skogspolitikens centrum. Vi vill ge kommande generationer lika goda eller till och med bättre förutsättningar att använda skogar än vad vi har haft. Skogsbruk är hållbart när vi beaktar såväl de ekologiska, kulturella, sociala som de ekonomiska aspekterna. Genom skogspolitiska mål siktar vi till bästa balans mellan hållbarhetens olika synvinklar.

De skogspolitiska målen finns upptagna i den nationella skogsstrategin. För att uppnå målen har vi prioriterat de åtgärder som förbättrar det välbefinnande som skogar ger oss. Åtgärderna har uppdelats i nio strategiska projekt. Arbetet med att uppdatera dessa åtgärder pågår som bäst. Du är välkommen att ta ställning till i vilken riktning skogsåtgärderna ska styras.

Temaområdena för de strategiska projekten i skogsstrategin:

 1. Skogsdata och plattformsekonomi
 2. Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen
 3. Resurseffektiv och hållbar skogsvård
 4. Naturvård i ekonomiskogar och skogsnaturens biologiska mångfald
 5. Hantering av klimatförändringar
 6. Skogsvägar och tillgänglighet till skog
 7. Naturturism, naturproduktbransch och andra naturrelaterade tjänster
 8. Kompetens och utbildning
 9. EU:s skogspolitik och internationell skogspolitik

Basuppgifter

Publicerad: 31.8.2018

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #miljö och natur
 • #ekonomi
 • #trafik
 • #informationssamhället och kommunikation
 • #vetenskap och forskning
 • #undervisning och utbildning
 • #kultur och fritid
 • #förvaltning och utveckling
 • #andra
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan