Gå till innehållet

Har du åsikter om faktorer som påverkar Karlebys livskraft?

Frågetecken 30
10.9.2018 | Karleby stad
None

Karleby stads strategi 2018–2021 godkändes i november 2017. Strategin drar upp de stora riktlinjerna för hur staden ska utvecklas. Utgående från strategin utarbetas specifika program av vilka en av de viktigaste är livskraftsprogrammet. I mitten av augusti hölls seminariet Elinvoimaa estradilla som underlag för livskraftsprogrammet. Om du inte hade möjlighet att delta i seminariet kan du ännu ta ställning till seminariets fem teman.


Karleby stads strategi 2018–2021 godkändes i november 2017. Strategin drar upp de stora riktlinjerna för hur staden ska utvecklas. Utgående från strategin utarbetas specifika program av vilka en av de viktigaste är livskraftsprogrammet.

I mitten av augusti hölls seminariet Elinvoimaa estradilla som underlag för livskraftsprogrammet. Diskussionen var livlig och gav nya idéer.

Om du inte hade möjlighet att delta i seminariet kan du ännu ta ställning till seminariets fem teman. 

Vad tycker du, hur kan Karlebys livskraft ytterligare stärkas? 


Basuppgifter

Publicerad: 10.9.2018

Teman:
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna