Har du åsikter om faktorer som påverkar Karlebys livskraft?

Frågetecken 30
3.12.2018 | Karleby stad
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Karleby stad bereder ett livskraftsprogram för pågående fullmäktigeperiod. Programmet är ett av de viktigaste utvecklingsprogrammen som genomför strategins riktlinjer. Livskraftsprogrammet har bearbetats med ett engagerande grepp i och med att kommuninvånare och olika intressentgrupper har blivit hörda.

Stadens olika livskraftsfaktorer har diskuterats på livskraftsseminariet som ordnades på hösten samt i tjänsten dinåsikt.fi. Man bad deltagarna och svararna kommentera hur Karlebys livskraft kan utvecklas med tanke på stadsmiljön, sysselsättningen, attraktionskraften, stadsmarknadsföringen och näringar.

Resultaten av seminariediskussionerna samt svaren som gavs i tjänsten dinåsikt.fi utnyttjas vid uppgörandet av stadens livskraftsprogram. Man har som mål att livskraftsprogrammet behandlas i stadsstyrelsen i januari 2019.

Bildtext

Karleby stads strategi 2018–2021 godkändes i november 2017. Strategin drar upp de stora riktlinjerna för hur staden ska utvecklas. Utgående från strategin utarbetas specifika program av vilka en av de viktigaste är livskraftsprogrammet. I mitten av augusti hölls seminariet Elinvoimaa estradilla som underlag för livskraftsprogrammet. Om du inte hade möjlighet att delta i seminariet kan du ännu ta ställning till seminariets fem teman.


Karleby stads strategi 2018–2021 godkändes i november 2017. Strategin drar upp de stora riktlinjerna för hur staden ska utvecklas. Utgående från strategin utarbetas specifika program av vilka en av de viktigaste är livskraftsprogrammet.

I mitten av augusti hölls seminariet Elinvoimaa estradilla som underlag för livskraftsprogrammet. Diskussionen var livlig och gav nya idéer.

Om du inte hade möjlighet att delta i seminariet kan du ännu ta ställning till seminariets fem teman. 

Vad tycker du, hur kan Karlebys livskraft ytterligare stärkas? 


Basuppgifter

Avslutat: 3.12.2018

Teman:
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan