Gå till innehållet

Förbättrandet av iakttagandet av barnrättighetskungörelsens artikel XXXI

Pratbubbla 2
16.9.2018

UNICEF:s barnrättighetskungörelsens artikel XXXI kräver att barn borde ha möjlighet att njuta helt av tillgängliga kulturevenemang. Finland som medlem i FN är skyldig att iaktta denna kungörelse, men evenemangsarrangörer har trots detta avvisat barn från portarna på grund av deras alkoholserveringsrätt. Vad borde göras för att få dessa evenemang bättre tillgängilga för barn och brotten mot artikel XXXI att sluta? Och vad borde göras för att tillåta barn ta karaoke som hobby?


Detta projekt är i förbindelse med ett medborgarinitiativ som inte fått tillräckligt antal undertecknare (under den första månaden endast 25) och som därför ej blev av. Initiativet föreslog ändringar i alkohollagen. En del av föreslagna ändringar kan stödas genom att välja noggrannt den kandidat som röstas i riksdagsval, men en del av föreslagna ändringar kan inte så lätt stödas. Detta projekt är avsett att vara forum för betänkande om vad kunde göras för att minska de nackdelar som alkohollagen förorsakar till barnens rätt att njuta av kultur. Finns det t.ex. andra alternativ än dekriminalisering av servering av alkohol åt barn? Och varför kan denna servering ej dekriminaliseras i Finland, när det finns övriga medlemstater i EU i vilka det inte är straffbart att servera alkohol åt barn?


Basuppgifter

Publicerad: 16.9.2018

Teman:
  • #kultur och fritid
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna