Insatsområdena i Karleby stads välfärdsplan

Frågetecken 12
9.10.2018 | Karleby stad
Sunti - Sundet

Det är kommunens uppgift att främja välfärden och hälsan. I Karleby stad pågår beredningen av en omfattande välfärdsplan som har som mål att inrikta resurser på kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Stadens nya strategi ”Karleby förnyas djärvt” utgör grunden för välfärdsplanen. Planens syfte är att precisera stadsstrategin i frågor som gäller kommuninvånarnas välfärd och utvecklingen av den.


Genom att svara på enkäten kan du inverka på åtgärder med vilka du anser att mål för att förbättra välfärden bäst nås.


Basuppgifter

Publicerad: 9.10.2018

Teman:
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan