Gatuförbindelser som ska namnges i Idrottsparken/Centralparken i Karleby

Frågetecken 8
15.10.2018 | Karleby stad
Bildtext

Utredningsplanen hålls framlagd 11.10.-1.11.2018. I utredningsplanen ingår fotbollsstadion och idrottsarena dvs. en hybridarena, utvidgningar av simhallen och ishallen, en medborgarpark, en hall för inomhusidrott, ett område med spelplaner utomhus samt ett område för utomhusevenemang. Tidsplanen för hur området förverkligas sträcker sig över flera år.

I utredningsplanen anvisas tre (1-3 på kartan) interna gatuförbindelser inom parkområdet. I denna enkät kan ni föreslå namn för dessa gator.Basuppgifter

Publicerad: 15.10.2018

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #kultur och fritid
Kommuner:
  • Karleby

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan