Gå till innehållet

Nuorisokysely Vaalan nuorille!

Frågetecken 118
Enkät | Vaalan kunta
Enkäten har avslutats

Nuorisokysely on tarkoitettu kaikille vaalalaisille 12-29 -vuotiaille nuorille!

Vastaa rohkeasti omasta näkökulmastasi kysymyksiin! Arvostamme kaikkia vastauksia, väärää vastausta ei ole! Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä välitetä ulkopuolisille!

Basuppgifter

Avslutat: 16.11.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.
Svaret måste vara en siffra.
Voit valita useita vaihtoehtoja (jätä tyhjäksi, jos rahaa EI ole ko. asiaan riittävästi).
Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin henkilökohtaisiin ominaisuuksiisi?
Fyysinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää.
Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen psyykkisiä edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää.
Elintavat
Koulun ruokapalvelut - vastaa jos opiskelet yläkoulussa tai lukiossa! Muutoin voit jättää vastaamatta!