Gå till innehållet

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

Pratbubbla 0 Frågetecken 0
28.11.2018 | Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Tutkimuksessa selvitetään hallintovalituksen ja kunnallisvalituksen käyttöalan suhdetta toisiinsa sekä oikaisuvaatimusjärjestelmän ja valituslupajärjestelmän laajentamista uusiin asiakokonaisuuksiin. Lisäksi näitä oikeussuojakeinoja tarkastellaan suhteessa kantelu- ja muistutusmenettelyyn sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Hankkeen projektiryhmä pyytää palautetta eri oikeussuojakeinojen toimivuudesta ja huomioita ongelmakohdista siirryttäessä maakuntahallintoon.


Tutkimushanke on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa valtioneuvoston yhteistä tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS). Tutkimushankkeen toteuttaa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta. Tutkimushankkeen raportti julkaistaan keväällä 2019 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.


Basuppgifter

Publicerad: 28.11.2018

Teman:
  • #vetenskap och forskning
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna