Gå till innehållet

Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2.0: Hur borde Finland övergå till cirkulär ekonomi?

Frågetecken 75
25.10.2018 | Sitra
None

År 2016 lanserades världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi under Sitras ledning. Vägkartan hjälper att övergå till cirkulär ekonomi och slår fast konkreta steg på vägen mot förändringen av nationalekonomin. Nu är det dags att se över Finlands steg mot hållbar framgång och rita upp vägkartan för cirkulär ekonomi 2.0. Hurdana mål och åtgärder behövs för att Finland ska kunna övergå till cirkulär ekonomi senast år 2025? Ta del av de bifogade utkasten och uttryck din åsikt om dem.


Finland har en enastående möjlighet att vara bland de första i världen att övergå till en hållbar ekonomi, som tryggar både finansieringen av välfärden och miljövården. De mål och åtgärder som fastställdes i vägkartan för cirkulär ekonomi år 2016 kräver revidering för att Finland ska kunna övergå till cirkulär ekonomi senast år 2025.

Målsättningen och åtgärderna utkast innefattar en situationsbild av den cirkulära ekonomin i Finland år 2018. Utkasten är preliminära skisser över nuläget i den cirkulära ekonomin samt över reviderade mål och nya praktiska åtgärder som främjar den cirkulära ekonomin.

Inverka på Finlands framtid och svara på följande frågor:

 • Hurdant är nuläget i den cirkulära ekonomin i Finland år 2018? Vilka områden har utvecklats mot det bättre? Vad behöver ännu förbättras?
 • Vilka är enligt dig utmaningarna i övergången till cirkulär ekonomi?
 • Hurdana strategiska mål, mätare och åtgärder behövs för att Finland ska kunna övergå till cirkulär ekonomi senast år 2025?
 • Skulle din organisation kunna medverka i någon av de nuvarande åtgärderna som beskrivs i utkastet till vägkarta? Om så är fallet, namnge åtgärden och beskriv kortfattat på vilket sätt ni skulle kunna medverka.
 • Har din organisation påbörjat eller planerat en åtgärd som skulle kunna ingå i vägkartan? Om så är fallet, beskriv kortfattat åtgärdsförslaget (namn, en kort beskrivning och målet för att främja cirkulär ekonomi, ägare och kontaktperson, eventuella samarbetspartner, preliminär tidtabell). Om du vill kan du skicka uppgifterna per e-post till adressen kiertotalous@sitra.fi.

Vi hoppas få nya och modiga förslag på åtgärder som förenar kunnandet i olika sektorer för vägkartan.

Sitra och Deloitte har sammanställt utkasten utgående från bakgrundsundersökningar, intervjuer med opinionsbildare och experter samt workshops med en bred skara deltagare från den offentliga förvaltningen, företag och organisationer. Avsikten med utkasten är att öppna diskussionen. Innehållet i dem kommer inte att publiceras som sådant i vägkartan för cirkulär ekonomi 2.0.

Sitra går noggrant igenom alla kommentarer och preciserar situationsbilden av den cirkulära ekonomin och utformar den slutliga versionen av vägkartan på basis av kommentarerna. Kommentarerna om utkastet till vägkartan tas inte automatiskt med i den slutliga versionen av vägkartan.

Kommentera kommentarsfältet båda utkasten senast den 11 november 2018 antingen i kommentaravsnittet nedan eller genom att skicka e-post till adressen kiertotalous@sitra.fi.

Sitra publicerar den reviderade vägkartan för cirkulär ekonomi i början av år 2019.


Basuppgifter

Publicerad: 25.10.2018

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
 • #arbetsliv
 • #ekonomi
 • #trafik
 • #informationssamhället och kommunikation
 • #vetenskap och forskning
 • #undervisning och utbildning
 • #förvaltning och utveckling
 • #lagstiftning och rättigheter
 • #andra
Kommuner:

Bilagor

Ilmianna