Gå till innehållet

Uppdatering av förvaltningsplanen för björnstammen i Finland

Pratbubbla 128
1.7.2016 | Finlands viltcentral
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Keskustelussa oli neljä aihetta. Keskustelu muodostui kohtalaisen vilkaaksi. Yhteensä annettiin 128 kommenttia. Eniten keskustelua herätti karhujen metsästys ja valokuvaus, josta annettiin 68 kommenttia. Aihealueesta ihminen, karhu ja luonto annettiin 27 kommenttia. Karhukannan levittäytymisestä, suuruudesta ja kannanarvioinnista annettiin 21 kommenttia ja 12 kommenttia annettiin aiheesta: karhu haittaa ja vahinkoa tuottavana eläimenä.

Finlands viltcentrals uppgift är enligt 2 § 2 mom. 4 punkten i viltförvaltningslagen beredning, utarbetande och uppdatering av förvaltningsplaner som gäller viltarter och deras livsmiljöer. Finlands viltcentral har av jord- och skogsbruksministeriet fått uppdraget att under år 2016 uppdatera den år 2007 godkända förvaltningsplanen för björnstammen i Finland. I samband med uppdateringen av förvaltningsplanen är det viktigt att medborgare och intressegrupper deltar i processen.


Förvaltningen av björnstammen i Finland har i huvudsak varit lyckad. Men man vill fortfarande utveckla förvaltningen. Vad skall man ytterligare fästa speciell uppmärksamhet vid?

Delta i diskussionen och framför dina synpunkter under de olika rubrikerna. Vi hoppas att diskussionen riktar in sig på framtiden och att den förs i en uppbyggande ton. Diskussionen är öppen till 30.6.2016.


Basuppgifter

Avslutat: 1.7.2016

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna