Gå till innehållet

Mikä on kuvausten oikea taso?

Frågetecken 3
Enkät | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Enkäten har avslutats

Tiedostamme, että kuvausten tarkkuus suunnitelmassa vaihtelee. Mutta mille tasolle olisi hyvä pysähtyä?

Basuppgifter

Avslutat: 15.3.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Olemme kuvanneet suunnitelmassa osan palveluista hyvin yksityiskohtaiselle tasolle ja osan enemmän ylätasolle. Mielenterveyspalvelut on kuvattu jo myös suunnitelman liitteeksi tulleessa palvelukuvauksessa. Mikä on mielestäsi hyvä taso, jolle asioita kuvataan? Pystytkö antamaan esimerkin hyvästä kuvauksesta suunnitelmassamme?
Svar
  • Järjestämissuunnitelmassa on paljon päällekkäisyyttä ja kertausta. Siitä tulee saada ehdottomasti kansankielisempi, lyhyempi ja luettavampi versio. Nyt kokonaisuudessa on mm. 4-6 riviä pitkiä lauseita, joiden kanssa joutuu tankkaamaan ja miettimään, mitä lauseella tarkoitettiin. Olisi tärkeää koota asukkaalle keskeiset asiat lyhyempään versioon ja tarkempi versio sitten viranomaiskäyttöön.

  • Henkilöstön mukaan ottaminen suunnitelman tekoon toivottavaa, osa hyvin tarkkaan kuvattua, kuitenkin ainoastaan jostain tietystä näkökulmasta. Luvataan esim terapeutteja, joita ei edes ole saatavana. Suunnitelmasta vaikea poimia omia palveluita koskevat asiat. Kansalaisen näkökulmasta voi olla vaikeaa hahmottaa miten oikeasti maakunnassa tullaan toimimaan .

  • Kansalaisille oma esite/ nettisivut: selkokielisyys ja ymmärrettävyys tärkeää ikäihmisten palveluosion kuvaamisessa. Visuaaliseen esitystapaan erityishuomio, mm. fontit, kuvat.
    Maakunnan ja kuntien yhteistyön korostaminen harrastustoimintojen ja maksuttomien tilojen ja uusien toimintatapojen käynnistämiseksi.