Gå till innehållet

Kommentoi käsitemallia

Pratbubbla 2
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Lähde

Plats för profilbild

Merja S / MMM
29. januari 2019 klockan 15.36.06

Hydrografian käsitemallissa lähde-geometria on määritelty pistemäiseksi kohteeksi. Pistemäinen kohde ei ole hyvä valinta, sillä maastossa lähteet voivat muodostaa usean eri lähteen kokonaisuuksia eli lähteikköjä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Erityisesti lähteiden pistemäisyys on ristiriidassa Metsälain 10 §:n kanssa. Sen mukaan muun muassa lähteillä, puroilla, noroilla ja lammilla on lähiympäristö, jonka alueella metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että tärkeiden elinympäristöjen säilyminen turvataan. Hydrografia-tiedon hyödyntämisen kannalta on huomattavasti toimivampaa, jos lähteen voi määritellä (myös) aluemaiseksi.


Mille mittakaavalle?

Plats för profilbild

Helsingin kaupunki
30. januari 2019 klockan 13.42.07

Mille mittakaavalle tämä käsitemalli on tuotu? Onko tarkoitus, että kunnat ylläpitää tietoa tällä käsitemallilla mittakaavassa 1:500 KMTK:n vai onko tiedontuottaja tässä kohtaa joku muu kuten SYKE?

Kunnat ylläpitävät tietoa kantakartalla viivamaisina kohteina mittakaavassa 1:500, jossa aluemaisten isojen kohteiden muodostamisessa ei ole järkeä. Osalla kunnista aluemaista tietoa on (Trimble-kunnat), mutta se lienee harvinaisuus. Tämä teema ei myöskään palvele kaavoittajaa/asemakaavan pohjakarttaa, jos ylläpito on aluemaista ja vain karkeassa mittakaavassa. Vai onko KMTK:n perusajatus monitasotietokannasta jo kuopattu?