Gå till innehållet

Mitä tietoa tarvitaan rahapelaamisen aiheuttamista haitoista? Miten rahapeliongelmien ehkäisyä ja hoitoa tulisi kehittää?

Frågetecken 82
Enkät | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Enkäten har avslutats

Suomalaisen rahapelijärjestelmän pääasiallinen tavoite on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Rahapelihaittojen seuranta, tutkimus ja ehkäisyn ja hoidon kehittäminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Ministeriö on osoittanut tehtävän toteuttamisen pääosin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Vuoden 2018 toimintaraportti ja kuvio toimintakokonaisuudesta ovat tämän kyselyn liitteenä.

STM:n tekee linjaukset arpajaislain 52§:n mukaisen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi vuosille 2020 – 2023. Osana tätä työtä THL kerää näkemyksiä siitä, mitä tietoa rahapelihaitoista tarvitaan ja miten rahapeliongelmien ehkäisyä ja hoitoa tulisi kehittää.  

Kiitos vastauksestasi! 

Kyselyn vastauksista koottu yhteenveto on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön linjausten valmistelutyön tueksi. Rahapelihaittoihin liittyvät tiedontarpeet sekä ehkäisyn ja hoidon kehittäminen 

Basuppgifter

Avslutat: 10.3.2019

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • Kansalainen 27 / 82
 • Kuntasektorin työntekijä 13 / 82
 • Järjestötoimija 22 / 82
 • Valtion viranomainen 3 / 82
 • Oppilaitoksen työntekijä 4 / 82
 • Tutkija 9 / 82
 • Yrityksen työntekijä 2 / 82
 • Muu 2 / 82
Svar
 • Kyllä 31 / 82
 • Ei 45 / 82
 • En osaa sanoa 5 / 82
Svar
 • Se, kuinka saadaan järjestelmä pysymään aidosti vastuullisena, olipa rahapelitoiminnan järjestämistapa mikä tahansa. Haitoista tulee voida puhua avoimesti ja niistä kärsivien pitää saada ajoissa apua. Rahapelien markkinointi pitää saada aisoihin. Veikkaus ei voi toimia miten lystää.

 • Pelaamisen mahdollisuuksien lisääntyminen netissä

 • Keskeisiä haasteita ovat:
  1. Veikkauksen kovat tulostavoitteet, jotka tavoitetaan ongelmapelaajien kautta.
  2. Sosiaalialan järjestöt saavat rahoituksensa veikkausvaroista. Karhunosa veikkausvaroista tulee ongelmapelaajilta. Varsinainen tahto puuttua peliongelmiin on luonnollisesti vähäinen. Ongelmapelaajilla ei olisi varaa hävitä satoja euroja kuukaudessa.
  3. Peliongelmaisten hyvinvoinnin tukeminen on vaikeaa. Pakonomainen pelaaminen heikentää arjesta selviämisen edellytyksiä (=rahaa on vähemmän) ja se saattaa heijastua esim. terveyspalveluiden käyttöön ja perustarpeiden tyydytykseen.
  4. Veikkaus lisää osaltaan haittoja aggressiivisella markkinoinnilla. Lisäksi ongelmana ovat ulkomaiset rahapeliyhtiöt ja niiden mainostus suomalaisille tarkoitetuilla alustoilla (nettisivut, jotkin tv-kanavat).
  5. Peliriippuvuutta tulisi hoitaa riippuvuussairauden tapaan. Asiasta tarvittaisiin tutkimusta ja käytäntöjä esimerkiksi sosiaalityöhön. Tällä hetkellä peliriippuvuuden hoito ja asiakkaan kuntoutus on aikalailla alkukantimissa. Apua ja kuntoutusta tulisi olla saatavilla kattavasti.
  6. Veikkauksen pelirajoitukset ovat varsin korkeita. Pelitilille voi muistaakseni tallettaa 1000 euroa päivässä ja ilman asetettua pelirahaa sen voi myös pelata. Tämä kertoo mielestäni rahapelaamisen keskeisimmän toimijan täysin välinpitämättömästä asenteesta. Tähän olisi tultava muutos.
  7. Pelikoneverkoston karsiminen tarvitsisi poliittista ohjausta, mutta siihen on tuskin poliittista tahtoa. Kauppiaat tienaavat hyvin markettien auloissa ja huoltoasemilla nököttävistä koneista. Kyseessä lienee siis monimutkainen intressiristiriita.

 • Nettipelaamisen houkuttelevuus ja pikavippien helppo saatavuus. Hoitoon pääsyn mahdollisuuksien rajallisuus.

 • 1. Veikkauksen kaksinaismoralistinen rooli veikkausvoittovarojen jakajana ja toisaalta pelipalveluiden ylläpitäjänä. Veikkausvoittovarojen jakaminen on hyvin usein tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille.
  2. rahapeliriippuvuuden pimentoon jääminen ja kohderyhmän tavoittaminen. Sairautta on helppo piilotella, ei tule terveydenhuollossa herkästi esiin eikä potilaatkaan herkästi siitä puhu.
  3. rajalliset hoitovaihtoehdot

 • Niin moni on riippuvainen pelituotoista, että tuottojen vähenemistä merkitsevät tehokkaasti haitoja vähentävät toimet voivat olla vaikeita toteuttaa.

 • Haitat tulevat eri taholta kuin mistä ehkäisy ja hoito rahoitetaan.

 • Peruspalveluissa tapahtuvan tunnistamisen ja myös alkuvaiheen tuen järjestäminen rahapeliongelmaisille ja läheisille, rahapelipoliittisen linjaukset mm. markkinoinnin suhteen sekä STEA-tukijärjestelmän haasteet poliittiset linjaukset tulisi järjestää siten etti ongelmallisesti pelaavien määrä lisääntyisi, läheisten huomiointi (myös lasten!!!), ehkäisevä työ nuorten parissa on tällä hetkellä lapsen kengissä, tietoa rahapelihaitoista ei ole tarpeeksi ja nuoret pelaavat rahapelejä eikä ikäraja valvonta toimi, kattava ja valtakunnallisesti tasapuolinen ja oikeudenmukainen hoidon saanti taattava rahapeliriippuvuuden hoitoon

 • Suurimmat haasteet liittyvät rahapeliautomaattien hajasijoitusmalliin, sen purkamiseen ja siihen liittyvään - ymmärrettäväänkin - vastustukseen. Monilla järjestöillä on oikeutettu huoli omasta rahoituksestaan, joka pitkälti tulee myös hedelmäpeleistä.

  Toinen haaste on rahapelien mainonnan vähentäminen, joka toki myös vaikuttaa pienyrittäjienkin tuloihin. Onhan esimerkiksi automaatit usein kioskin tuottavin neliö. Kuitenkin kioskit ja ruokakaupat ovat marinoidut mainonnalla. Ruokakaupoista olisi syytä aloittaa, kioskit voivatkin olla enemmän viihteellisiä. Silloin kun taajamassa on ruokakauppa, on siellä lähes poikkeuksetta myös kioski, joten ei ole perusteita ruokakauppojen Veikkaus-mainonnalle, automaateille tai oikeastaan edes raaputusarvoille. Ymmärtääkseni ruokakaupoista vain yksi ketju on yrittäjävetoinen, joten muiden ketjujen kohdalla kyse ei ole edes jonkun toimeentulosta. Uskoisin, että vähittäiskauppakilpailussa ketjut pitävät toimintansa paikkakunnalla ilman rahapelitulojakin.

  Haasteena on myös Veikkauksen toimiminen sekä rahapelien tuottajana, haittojen vähentäjänä ja toisaalta myös oman toimintansa valvojana. Tarvitaan aidosti itsenäinen, ei-poliittinen, valvoja toiminnalle.

 • Asiakkaiden hoitoon hakeutuminen, kynnys hakea hoitoa ongelmaan on korkea

Svar
 • Tietoa, jonka perusteella pystyy arvioimaan, mitä haittoja, kenelle, kuinka paljon haittoja aiheutuu ja miksi. Kuinka haitat ovat parhaiten ehkäistävissä ja hoidettavissa. Pelaajien ääni kuuluviin!

 • Tarvitaan tietoa keinoista joilla voidaan ehkäistä ja hoitaa.

 • Tietoa tarvitaan:
  1. Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden osuuksista rahapelaamisen alustoina. Näin voidaan kohdistaa toimet.
  2. Markettien auloissa olevien rahapelikoneiden osuutta peliongelmiin voisi tutkia enemmän. Tietysti nettiaikana on varmaan vähentynyt. Pelikoneiden vähentäminen saattaisi kuitenkin auttaa esimerkiksi ikääntyneitä peliongelmaisia, jos tukea olisi samanaikaisesti saatavissa. Tästä voisi tehdä melkeinpä jonkinmoisen pilottihankkeen.
  3. Itse rahapelaajia tulisi tutkia. Tämä helpottaisi rahapeliongelmien puheeksi ottamista ja tunnistamista. Mihin muihin tekijöihin ja ongelmiin ongelmapelaaminen liittyy?
  4. Tarvitaan tutkimusta lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden suhtautumisesta peliongelmaan. Ongelman lisäksi on siis tutkittava auttamisjärjestelmää.

 • Kuinka suurelle osalle pelaajista voi kehittyä riippuvuus? Sen perusteella voidaan arvioida hoidon tarve tulevaisuudessa.

 • Tietoa siitä keneltä rahat tulevat ja tietoa siitä miten tarjonta jakautuu alueittain.

 • Mikä on rahapelaamisen haitta ja mitä haitat aiheuttavat. Näitä ei usein tunnisteta tai vähätellään.

 • - Taloudellisten ongelmien aiheuttamat vaikeudet elämässä ja niistä selviäminen, hoitavalle taholle perustietoa ja uskallusta ottaa puheeksi ja hoitaa rahapeliriippuvuutta, digitaalisen pelaamisen ja rahapelaamisen rajapintojen aktiivista tutkimista ja koulutusta aiheesta (auttaa ehkäisevää työtä huomioimaan muutokset), riskiryhmistä tietoa sos.ja terveysalan ammattilaisille,

 • Kyse on inhimillisistä tragedioista, ilman muuta, mutta myös järjestelmän järjettömyydestä tarvitaan tietoa. Silloin ehkä jokin taho havahtuu ennaltaehkäisemiseen sitä kautta, että vähennetään automaatteja, mainontaa jne. "Taho" todennäköisesti olisi sellainen, jolla ei ole oma etu kyseessä. Liian monilla toimijoilla on kytköksiä Veikkaukseen, jolloin kriittiset äänet hiljenevät.

  Rahapelaamisen aiheuttamista taloudellisista ongelmista ollaan ehkä tietoisia, mutta rahapelaamisen vaikutuksista mielenterveyteen (tutkitusti masennus tutkimuksista riippuen hurjaa kokoluokkaa) on vaietumpaa. Tähän eivät välttämättä lääkärit ja sosiaalitoimi ehkä osaa suhtautua.

 • Ns. hoitopolun näkyväksi tekeminen, jotta asiakkaat löytävät helposti apua

 • Ymmärtämystä siitä miten pelaaminen vaikuutta yksilö- ja perhetasolla. Ongelmat ovat oikeasti isoja ja haastaa lastensuojelua myöden eri toimijoita. Pelaajien läheistenkin huomioiminen. Tilanne heillä on yhtä paha, kun muidenkin riippuvaisten läheisillä. -Ehkä jopa pahempi

Svar
 • Pelikoneet pois julkisilla paikoilta, pitävät ikärajat ja niiden valvonta, markkinointi kuriin, pikavipit pois

 • Tuottamalla toimivia keinoja koulujen ehkäisevään päihdetyöhön rahapelaamisen ehkäisemiseksi.

 • Voitaisiin ehkäistä vähentämällä tarjontaa ja tarjoamalla tukea. Tämä vaatisi viranomaisten ja lainsäätäjän aktiivisempaa toimintaa. Paljon pelaaviin "lypsylehmiin" keskittyminen voisi olla alkuun järkevintä. Tietysti tulisi tunnistaa peliongelman kehittymisen mekanismeja ja sitten ehkäistä niitä.

  Veikkauksen pelitilin talletusrajoja tulee kutistaa ja päivittäiselle pelaamiselle tulee asettaa katto. Ulkomaisille rahapeliyhtiöille tarvitsisi tehdä jotakin, mutta se ei ole toimenpide helpoimmasta päästä (jos on mahdollinenkaan).

 • Tarjontaa vähentämällä ja toimijoiden vastuullisuutta korostamalla. Nuoriin kohdistettua asiallista tietoa jakamalla. Veikkauksen mainontaa voisi vielä rajoittaa.

 • 1. pelikoneverkoston karsiminen ja saatavuuden rajoittaminen.
  2. pikavippifirmojen toimintaan erilaisia rajoituksia

 • Tarjontaa ja saatavuutta rajoittamalla.

 • Kolikkopelejä ei olisi markettien aulassa.

 • - valvonnalla, markkinoinnilla ja rahapelipoliittisilla linjauksilla
  -hoidon hyvällä järjestämisellä ja helpolla saatavuudella
  - ehkäisevän työn verkostojen koulutuksella
  -hoitavan tahon koulutuksella
  -pelaamisen positiiviseen kulttuuriin puuttumisella tuomalla enemmän esiin myös haittanäkökulmia
  - viestinnällä ja kampanjoilla

 • Lisätään koulutusta rahapelihoitoista terveydenhuoltoon. Ja toki myös tarjonnan karsiminen. Automaatit pois ruokakaupoista, julkinen keskustelu hajasijoitusmallista ja sen ontuvista perusteista.

 • Tehdä pelaaminen ns. vaikeammaksi, tunnistautuminen, pikavippien vaikeampi saatavuus, pelikoneet pois marketeista
  "Tietoiskut" kouluille ja työpaikoille

Svar
 • Siten, että se olisi helposti kaikkien tarvitsevien saatavilla ja mahdollisimman tehokasta.rahapeleihin käytettyjä rahoja pitäisi käyttää ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon

 • Palveluista pitäisi viestiä ja niiden laatua arvioida. Tukea lähemmäksi kuntia.

 • Rahapeliongelmien hoito tulisi tuoda osaksi riippuvuushoitoja, terveydenhoitoa ja sosiaalityötä. Rahapeliongelmista ja yleisemmin riippuvuuksista tarvittaisiin jokaiseen alan korkeakoulu-opetussuunnitelmaan pakollinen kurssi.

 • Pelien yhteyteen tietoa riippuvuudesta ja hoitomahdollisuuksista. Ongelman tiedostaminen päättäjien keskuudessa!

 • 1. Yleisesti julkisessa keskutelussa/tiedotusvälineissä tulee korostaa rahapeliriippuvuutta sairautena eikä henkilön itsekontrollin puutteena. Sairauteen liittyvän häpeän vähentämisen myötä hoitoon hakeutuminen helpottuu.
  2. Kunnilla on velvollisuus järjestää asukkailleen päihdepalvelut. Rahapeliriippuvuuden hoito tulee tunnistaa osaksi päihdepalveluja.
  3. Psykoterapian saatavuuden parantaminen.

 • Ei pitäisi keskittyä hoitoon vaan ehkäisyyn.

 • Pelaamisesta ja läheisen pelaamisesta kysyttäisiin terveystarkastuksessa kuten tupakan poltosta. Se mahdollistaisi tilanteesta kertomisen ja puheeksiottamisen ajoissa.

 • -huolehtia ammattilaisten osaamisesta
  -lähihoitajien peruskoulutukseen
  -AMK-tasoisseen koulutukseen pakollinen osuus rahapelaamisesta
  -jatkuva täydennyskoulutusmahdollisuus
  -kouluttajien kouluttaminen
  -hoito kattavasti valtakunnalliseksi, useampi osaamiskeskus, joissa osaamista ja siihen varattua rahaa korvamerkittynä, ei vain Peliklinikalla
  -huomattava että hoito on osa haittojen ehkäisyä monessakin mielessä (läheiset, sukupolvien ketju ym)

 • Uskon terveydenhoidon koulutukseen, ennen pahimpia talousongelmia on syytä jo huomata masennus tai muut altistavat mielenterveyden häiriöt.

 • Pelihoitopolku asiakkaille näkyvämmäksi, terveydenhuollon henkilökunnalle koulutusta rahapeliongelmien tunnistamisesta

Svar
 • Pitää määritellä selvät tavoitteet, pitää kuulla niitä, kenellä on kokemusta peliongelmista.

 • Sote- uudistuksen vaikutukset kuntien/maakuntien ehkäisyyn ja hoitoon

 • Tulisi huomioida muun kentän mahdollinen vaikutus. Yhdistyykö rahapeliongelmat esimerkiksi pikalainojen ottoon, päihdeongelmiin, mielenterveyden ongelmiin, traumaattisiin kokemuksiin jne.

 • Hoitoon hakeutuneiden peliongelmaisten ja heidän läheistensä kokemusten hyödyntäminen.

 • Veikkauksen rooli tulee rajata liiketoiminnalliseksi.

 • Tasa-arvoista ja helposti saavutettavaa

 • - osaamisen kehittäminen, koulutuksia kattavasti koko valtakunnassa
  - sote-uudistuksen huomiointi ja osaamisen tuki myllerryksenkin keskellä
  - verkostoituminen, päihdetoimijat, psykiatria, raha-asiat,

 • On myös hälvennettävä huolia, jotka liittyvät edunsaajien rahoitukseen, jotta saadaan julkinen mielipide muuttumaan. On kehitettävä malleja, jolla rahoitus saadaan kuntoon esimerkiksi urheiluseuroissa, kansalaisjärjestöissä jne. Ja on tutkittava lääketieteellistä puolta rahapelaamisessa.

 • Kokemusasiantuntijoiden ääni kuuluviin
  Koulutusten järjestäminen, jotta henkilökunnalla helpompi ottaa asia puheeksi

 • Rahapelihaittojen tutkimuksessa on tärkeää pitää ainakin jollain tasolla mielessä se, että rahapelaaminen on valtaosalle pelaajista mukavaa ajanvietettä ja että rahapeliongelmia tulee pelaajista vain pienelle osalle.
  Valitettava tosiasia on myös se, että peliongelmia tulee olemaan niin kauan kuin on rahapelaamistakin. Rahapelihaittojen ehkäisyä mietittäessä ja hoidon kehittämisen linjauksia tehtäessä olisi ensisijaisen tärkeää kuunnella rahapelihaitoista kärsiviä henkilöitä ja koordinoida rahapelaamisen järjestämistä yhteiskunnallisella tasolla siihen suuntaan, että rahapeliongelmia voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä entistä paremmin.