Enkät om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP)

Frågetecken 2486
12.2.2019 | Maa- ja metsätalousministeriö
Bildtext

Välkommen att besvara enkäten om den kommande gemensamma jordbrukspolitiken! Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med att planera Finlands jordbruks- och landsbygdspolitik 2021 - 2027. Arbetet är ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Finland arbetar med nationella prioriteringar och åtgärder utgående från egna förutsättningar. Resultaten från enkäten används för det beredande arbetet och beslutsfattandet på nationell nivå.Basuppgifter

Publicerad: 12.2.2019

Teman:
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan