Gå till innehållet

Enkät om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP)

Frågetecken 2486
Enkät | Maa- ja metsätalousministeriö
Enkäten har avslutats

Välkommen att besvara enkäten om den kommande gemensamma jordbrukspolitiken!

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med att planera Finlands jordbruks- och landsbygdspolitik 2021 - 2027. Arbetet är ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet med reformen är att se över EU:s jordbruksmål, revidera den gemensamma lagstiftningen om jordbrukspolitiken samt att bestämma om politikens finansiering. Finland arbetar med nationella prioriteringar och åtgärder utgående från egna förutsättningar. Ministeriet har tillsatt officiella arbetsgrupper för att ta fram Finlands plan för de kommande åren.

I samband med arbetet kommer ministeriet att ordna seminarier och workshoppar (länk till workshoppar). Denna enkät kompletterar dessa två sätt att lämna åsikter om kommande ändringsbehov och mål. Resultaten från enkäten används för det beredande arbetet och beslutsfattandet på nationell nivå.

De obligatoriska frågorna i enkäten har markerats med en asterisk (*) .

Basuppgifter

Avslutat: 30.4.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Bakgrundsinformation om svarspersonen:
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Frågorna:
högst 2 alternativ
högst 3 alternativ
högst 3 alternativ
högst 3 alternativ
högst 3 alternativ
högst 3 alternativ
högst 2 alternativ
högst 3 alternativ
högst 3 alternativ
högst 2 alternativ
välj 1 alternativ
högst 3 alternativ
högst 2 alternativ
Vilken åsikt har du om följande påståenden:
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
5 (av samma åsikt) - 1 (av annan åsikt)Svaret måste vara en siffra.
Tack för ditt svar!