Gå till innehållet

Vilka önskemål har du när det gäller klientens och patientens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna?

Frågetecken 839
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

I samband med social- och hälsovårdsreformen ska klienter och patienter få mer valfrihet inom social- och hälsotjänsterna. I nuläget kan en patient välja en offentlig hälsovårdscentral och ett offentligt sjukhus samt anlita vård utomlands (mer information).

Avsikten är att ny, mer omfattande lagstiftning ska träda i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att människor själv ska få välja om de vill anlita en tjänst som erbjuds av den offentliga, den privata eller den tredje sektorn. I lagen kommer det att definieras vilka social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten.

Syftet med valfriheten är att stärka särskilt tjänsterna på basnivå och trygga bättre möjligheter än för närvarande att snabbt få vård. De nya landskapens uppgift är att erbjuda klienterna tillräckligt med information om tjänsterna, så att klienten kan jämföra och välja.

En utredargrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet gör en bedömning av valfriheten som en del av social- och hälsovårdsreformen. Gruppens halvtidsrapport blev klar den 15 mars.Där föreslås fyra alternativ för hur valfriheten kunde förverkligas. Mer information om halvtidsrapporten.

Svar kan lämnas till och med den 21 april 2016. Social- och hälsovårdsministeriet behandlar svaren anonymt. Ett sammandrag av svaren publiceras på webbplatsen regionreformen.fi i april 2016, och det kommer att användas vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Ge din åsikt och dina förslag!

Basuppgifter

Avslutat: 21.4.2016

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
(välj ett eller flera alternativ)
(välj ett eller flera alternativ)
(välj ett eller flera alternativ)
(Du kan välja flera alternativ)
Tack för ditt svar! Vi publicerar ett sammandrag av svaren på webbplatsen regionreformen.fi i april 2016.