Gå till innehållet

PÄIHDETILANNEKYSELY

Frågetecken 66
Enkät | Kotkan kaupunki
Enkäten har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 9.6.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Taustatiedot
ALAIKÄISTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA RAHAPELAAMINEN KOTKASSA
PÄIHDEHAITAT JA NIIDEN EHKÄISYKEINOT
ONGELMIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA TUKI
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ KOTKASSA
Paikallisella ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.
KIITOS VASTAUKSESTANNE!
Jos haluatte osallistua arvontaan, jättäkää nimenne ja osoitteenne alla olevaan tekstikenttään.