Gå till innehållet

Maaperän rakennettavuusmalli

Pratbubbla 0
27.3.2019 | ympäristöministeriö
Rakennettavuusmalli

MAKU-digi -hankkeessa kehitettyä maaperän rakennettavuusmallia on pilotoitu ja samalla tarkasteltu kehitystarpeita. Maaperän rakennettavuusluokittelu on ehdotettu kansalliseksi käytännöksi maankäytön suunnittelussa. Pyydämme palautetta rakennettavuusmallin hyödyntämisestä ja jatkokehittämisestä 14.4.2019 mennessä.Basuppgifter

Publicerad: 27.3.2019

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan