Gå till innehållet

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarvearvio vuoteen 2035

Frågetecken 124
Enkät | Sosiaali- ja terveysministeriö
Enkäten har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 16.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Valitse yksi vaihtoehdoista, voit tarkentaa avoimessa kysymyksessä (seuraava kysymys)
Detta fält måste fyllas i.
Tarvearviossa käytetyt menetelmät olivat toimivia (valitse vaihtoehto 1-5; 1 ei ollenkaan - 5 erittäin paljon)
Detta fält måste fyllas i.
Tarvearvio antaa oikeansuuntaista ja käyttökelpoista tietoa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta 2035 (valitse vaihtoehto 1-5; 1 ei ollenkaan - 5 erittäin paljon)
Detta fält måste fyllas i.
Pohdinnassa on riittävästi ja asianmukaisesti käsitelty raportin menetelmällisiä vahvuuksia ja rajoituksia (valitse vaihtoehto 1-5; 1 ei ollenkaan - 5 erittäin paljon)
Detta fält måste fyllas i.
Pohdinnassa on riittävästi ja asianmukaisesti käsitelty raportin tuloksia ja niiden merkitystä (valitse vaihtoehto 1-5; 1 ei ollenkaan - 5 erittäin paljon)
Detta fält måste fyllas i.
Millä tavoin käsiteltyinä ja jatkojalostettuina raportin luvut voisivat osaltaan toimia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisen ohjaamisen tukena, huomioiden myös mm. palvelujärjestelmän koulutus- ja kouluttajakapasiteetti?
Millä tavoin ja kuinka usein jatkossa vastaavia tarveselvityksiä olisi mielestänne tarkoituksenmukaisinta toteuttaa?