Gå till innehållet

Maahanmuuttajien tietotaidon hyödyntäminen

Pratbubbla 19 Frågetecken 2
30.3.2016 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Monarkkiperhosia vaeltamassa. Kuva: Wikimedia Commons Monarca_1_(60725860).jpg

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Yhtäköyttä-hanke hakee käytännön toimenpiteitä, joiden avulla maahanmuutosta saataisiin lisäarvoa. Maahanmuuttajiksi luetaan työn, opiskelun, perhesyiden tai turvallisuuskriisien takia ulkomailta suomeen muuttavat.

Ministry of employment and the economy and Yhtäköyttä-project seek practical actions to produce added value from immigration. People moving to Finland because of employment, studies, family reasons or as refugees are considered as immigrants.


Hyvän toimenpide-ehdotuksen pitäisi sisältää vastaukset alla mainittuihin kysymyksiin. Toki ehdottaa saa ideaakin, vaikkeivät kaikki asiat olisi tiedossa. Karkeat arviotkin asioista on sallittu, mutta ne on syytä mainita sellaisina. Ideoista tehdään yhteenvetoa Opasnet-verkkotyötilaan.

 • Mihin maahanmuuttajajoukkoon toimenpide kohdentuu?
 • Toimenpiteen sisältö: mitä tehdään?
 • Kuka toimenpiteestä päättää ja kuka sen panee toimeen?
 • Millä aikataululla toimenpide voidaan toteuttaa?
 • Paljonko toteutus maksaa ja kuka sen maksaa?
 • Mitä hyötyä toimenpiteestä on
  • eri toimijoille (yritys, maahanmuuttaja, kansantalous, asiakas,...)
  • eri tavoitteille (taloudellinen, terveydellinen, sosiaalinen, hyvinvointivaikutukset,...)
 • Mitä tutkimustietoa tai selvityksiä on toimenpiteen toteuttamisesta tai sen vaikutuksista?

A good action suggestion answers the questions below. Of course it’s possible to suggest an idea, even if all answers are not known. Crude estimates are also allowed, but those need to be notified as such. Ideas will be synthesized in Opasnet web-workspace.

 • Content of the action: what will be done?
 • Which groups of immigrants will be targeted?
 • Who decides on the action and who will implement the action?
 • What schedule is feasible to implement the action?
 • How much does the implementation cost? Who will pay for it?
 • What benefits will the action produce for
  • different actors (companies, immigrants, national economy, customer etc.)
  • different objectives (financial, health, social, wellbeing etc.)
 • What research knowledge or reports are there available on implementation of the action or its effects?

Basuppgifter

Publicerad: 30.3.2016

Teman:
 • #arbetsliv
 • #undervisning och utbildning
 • #förvaltning och utveckling
Kommuner:

Bilagor

 • Inga bilagor
Ilmianna