Gå till innehållet

Enkät om kundupplevelser i förändringsprojekt med koppling till planläggning och planering av markanvändningen

Pratbubbla 2
17.6.2019 | ympäristöministeriö
None

​Välkommen att svara på enkäten om kunduppleveler i förändringsprojekt som har koppling till planläggning och planering av markanvändningen. Syftet med enkäten är att med tanke på revideringen av markanvändnings- och bygglagen samla in information om hur allmänheten ser på olika frågor.

Besvara enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/B1DA699EF0868CA1


Med förändringsprojekt avses t.ex. planläggning, husbyggen, tillståndsförfaranden, tomtindelning, gatuplanering eller andra projekt eller beslut som innebär förändringar i markanvändningen i omgivningen och som ska godkännas av en kommunal eller statlig myndighet.

Syftet med enkäten är att med tanke på revideringen av markanvändnings- och bygglagen samla in material om hur allmänheten ser på olika frågor.

Målet med reformen är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet, stödja medborgarnas möjligheter att påverka den planering och det beslutsfattande som rör deras egen livsmiljö samt säkerställa att lagtexten är tydlig och konsekvent.Miljöministeriet ansvarar för beredningen. Mer information om revideringen av markanvändnings- och bygglagen finns på webbplatsen www.mblreform.fi.

Enkäten kan besvaras fram till den 15 augusti 2019. Det tar ca 10 minuter att fylla i den.

Besvara enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/B1DA699EF0868CA...


Basuppgifter

Publicerad: 17.6.2019

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan