Gå till innehållet

Lapuan kaupungin toimenpideohjelma

Frågetecken 96
Enkät
Enkäten har avslutats

Toimenpideohjelma on kokonaisvaltainen kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on toimintaa kehittämällä ja tehostamalla saada käyttötalous tasapainoon. Toimenpideohjelman sisältö:

1. Tulopohjan laajentamis- ja tehostamistoimenpiteet

2. Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen toiminnan tehostamiseksi sisältäen myös tehtävänkuvien päivityksen

3. Toiminnallisten muutosten toteuttaminen pääasiallisesti eläköitymisten yhteydessä

4. Organisaatiorakenteiden läpikäynti ja arviointi sekä tarvittaessa hierarkian keventäminen

5. Poikkihallinnollisen yhteistyön ja kolmannen sektorin kanssa tapahtuvan yhteistyön lisääminen toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi

6. Palveluverkon arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset

7. Palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset

8. Hankintatoimen kehittäminen

9. Kustannusten välttämättömyyden tarkempi arviointi ja tiiviimpi seuranta sekä sisäinen koulutus hyväksyjille

10.Strategisten omistusten arviointi ja toimenpide-esitykset

Basuppgifter

Avslutat: 30.9.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).