Gå till innehållet

Kommentoi KMTK:n laatukäsikirjaa

Pratbubbla 3
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 25.10.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Laatukäsikirjan kommentointia

Plats för profilbild

Helsingin kaupunki, kaupunkimittaus
15. oktober 2019 klockan 14.29.38

Yleiskommentti: laatukäsikirja on hyvin koottu, mutta se sisältää joitakin epämääräisyyksiä. Jonkinlainen tietovirtakaavio siitä mitä kukakin tekee missä roolissa vrt laaduntarkistus olisi hyvä liittää mukaan.

Kappale 1.1: Toimittaja, tuottaja, KMTK-koordinaattori, KMTK-käyttäjä: Ketä nämä ovat? Roolit selvennettävä kuvin ja tekstein. Esim CRUD-taulukon tyyliin.

Kappale 1.2: toimittajan/tuottajan tuottaman laatu ei välttämättä riipu pelkästään kyvykkyydestä vaan myös käyttötarpeesta. Tietoja on voitu kerätä jotain ihan muuta käyttötarvetta varten.

Kappale 2: Sallitut refenrenssijärjestelmät tulisi mainita tässä, kun puhutaan koordinaateista. Onko multiple geometryt, esim monipalstaiset alueet sallittu?

Kappale 4.1.1 Kuka vastaa skeemamuunnoksesta (vastaus löytyi kappaleesta 5.1: PTA) ja miten siihen pääsee vaikuttamaan? Kuka sen "omistaa"? Betassa on tällä hetkellä tehty skeemamuunnoksia ja vaikka MML:lle toimitettiin tietomallsita dokumentti, on skeemamuunnoksessa ongelmia/virhetulkintoja. Jos esim rajapinnan sisältö muuttuu, tulisi olla mekanismi vaikuttaa tähän.

5.1 Perus ja Perus+ aluetyypit tulisi kertoa auki. Missä ne sijaitsevat?

Itse laatusäännöistä ei sinänsä kommentoitavaa, ne on käsitelty tietomallien yhteydessä pääpiirteittäin.


Laatukäsikirjan kommentointia

Plats för profilbild

Espoon kaupunki, Paikkatieto
18. oktober 2019 klockan 15.05.22


Laatukäsikirja käsittelee KMTK:n laatumallia laatusääntöjen, laatuvaatimuksien ja -lupauksien osalta. Laatusäännöt on kuitenkin rajattu tämän kyselyn ulkopuolelle. Oleellisesti niissä tulee sitten näkemyseroja siitä, mitä tietoa, miten pienipiirteisesti ja millä geometrioilla pitäisi saada aikaiseksi. Esimerkkinä vaikka avokallio pisteenä tai alueena, kun se jossain muualla saattaa olla viiva. Koska Laatuvahti toimii näiden sääntöjen, on ilmeisesti mahdollista, ettei kaikkea jo kerättyä tai nykyisillä tietojärjestelmillä ylläpidettävää tietoa voida hyödyntää KMTK:ssa. Mistä löytyvät Perus ja Perus+ -alueiden rajaukset tai määrittelyt?

KMTK:n laadunarvioinnissa JHS 160:n laatumittarit tarkastetaan otannalla KMTK:ssa olevasta aineistosta. KMTK:n MML:n ulkopuolisen aineiston tuottajan ei siten ymmärtääkseni odoteta tekevän otantatutkimuksia omasta aineistostaan. Laadunarviointi tapahtuu tyypillisesti vertailuasemasta. Kun kunnassa paikallisesti tuotettu aineisto tuotetaan tarkalla maastomittauksella, sen varmistaminen toisella maastomittauksella ei ole kustannustehokasta.

4.1.1. Hyvä, että skeemamuunnoksia vihdoinkin tuetaan. Jos kuntien aineistoja halutaan ladata, kannattaisi varmaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tähän mennessä tehtyjä kuntien yhteisiä tietomäärittelyjä. Kuulostaa paljolta virittää muunnokset jokaisen kunnan kohdalla alusta asti erikseen. Joka tapauksessa näihin muunnoksiin tarvitaan joustavuutta, kun uusia määrittelyjä ja tietomallimuutoksia tulee.

Plats för profilbild

Helsingin kaupunki, kaupunkimittaus
24. oktober 2019 klockan 10.48.58

Todella hyvä kommentti. Olemme samaa mieltä, varsinkin viimeisestä kappaleesta. Malli tarvitsee paljon enemmän joustavuutta mitä tällä hetkellä Betassa on.