Gå till innehållet

Jätehuoltomääräysten päivitys jätelautakunta Kolmenkierron alueella

Pratbubbla 18
1.11.2019 | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Kartta Jätelautakunta Kolmenkierron alueesta

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräyksiä uudistetaan. Jätelautakunta on hyväksynyt 23.10.2019 ehdotuksen jätehuoltomääräyksistä. Suurimmat ehdotetut muutokset koskevat seka- ja biojäteastioiden tyhjennysvälejä sekä muovin lajittelu- ja keräysvelvollisuuksia. Määräysten ehdotetaan myös laajentuvan koskemaan Nurmijärven kuntaa. Kuntien asukkaita, mökkiläisiä ja muita osallisia pyydetään kertomaan mielipiteensä liitteenä olevasta luonnoksesta 31.12.2019 mennessä.


Jätehuoltomääräyksissä säännellään muun muassa jätteen keräystä, lajittelua ja kuljetusta. Muutoksia määräyksiin on valmisteltu yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön, Kiertokapula Oy:n kanssa. Kiertokapula Oy:n omistajakunnat ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Näiden kuntien jätehuoltoviranomainen on jätelautakunta Kolmenkierto.  

Määräysten päivittämisen myötä ne astuvat voimaan myös Nurmijärven kunnan alueella. Nurmijärvi liittyi Kiertokapulaan vuoden 2019 alusta.

Ehdotuksessa esitetään esimerkiksi, että sekajätteen pisin tyhjennysväli olisi jatkossa enintään neljä viikkoa ympäri vuoden. Tällä hetkellä sekajäteastiat on tyhjennettävä kesäaikaan kahden viikon välein. Biojätteen tyhjennysväli ehdotetaan pidennettäväksi kahteen viikkoon ympäri vuoden. Tällä hetkellä erilliskerättävä biojäte tulee tyhjentää kesäaikana viikon välein.

Muovinkeräyksestä esitetään, että se aloitettaisiin aikaisintaan vuoden 2021 alusta asuinkiinteistöillä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Keräys aloitettaisiin vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella.  

Asumisessa syntyvän jätevesilietteen säiliöt on ehdotuksen mukaan tyhjennettävä kerran vuodessa tai useammin, mikäli ne sisältävät käymälävesiä. Pelkästään pesuvesiä sisältävät harmaavesisäiliöt ehdotetaan tyhjennettäviksi vähintään kerran kolmessa vuodessa. Lietteitä koskevissa pykälissä on tiedusteltu toimialueen vesiensuojeluyhdistysten näkemystä. 

Määräysten muutoksia perustellaan erillisessä perustelumuistiossa.

Ehdotusta jätehuoltomääräyksiksi voi kommentoida osallistumalla keskusteluun. Jätelautakunnalle voi toimittaa mielipiteitä myös sähköpostitse tai kirjeitse vuoden 2019 loppuun saakka. Tarkoitus on, että jätelautakunta Kolmenkierto hyväksyy jätehuoltomääräykset vuoden 2020 alkupuolella sen jälkeen, kun ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on käsitelty.

Jos Sinulla on kysyttävää kommentointiin tai jätehuoltomääräyksiin liittyen, otathan yhteyttä: jatelautakunta(at)hameenlinna.fi


Basuppgifter

Publicerad: 1.11.2019

Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
Kommuner:
 • Hattula
 • Hausjärvi
 • Hyvinge
 • Tavastehus
 • Janakkala
 • Träskända
 • Kervo
 • Loppi
 • Mäntsälä
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Tusby
 • Valkeakoski

Bilagor

Ilmianna