Gå till innehållet

Kommentoi ehdotusta jätehuoltomääräyksiksi jätelautakunta Kolmenkierron alueella

Pratbubbla 18
Diskussion | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2019

Bilagor

Ilmianna

Rahastuksen makua...

Plats för profilbild

Kiertättäjä
1. november 2019 klockan 11.25.55

Älytöntä vaatia noin tiuhaa tyhjennysväliä. Jos kierrättää, niin jätettä tulee vähemmän ja autot suhaa tyhjentämässä vajaita ja lähes tyhjiä astioita. Meidän kolmihenkiseltä perheeltä tulee sekajätettä niin vähän, että tyhjennysväli voisi olla 8 viikkoakin.
Jotenkin tuntuu, että rahastetaan väkisin näillä turhilla tyhjennyksillä...

Plats för profilbild

Jätehuoltosuunnittelija/ jätelautakunta
6. november 2019 klockan 10.51.18

Tällä hetkellä, jos kotitaloudessa syntyvä biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään (jäteauto hakee biojätteen kiinteistöltä), puhutaan kuivajätteestä ja silloin voi tyhjennysväliksi sopia 8 viikkoa. Tämä säilyisi ehdotuksen mukaan uusissakin jätehuoltomääräyksissä ennallaan.

Sekajätteen (mukana biojätettä) pisimmäksi tyhjennysväliksi ehdotetaan ympäri vuoden 4 viikkoa, kun se nykyisten määräysten mukaan on talvella 4 ja kesällä 2 viikkoa.

Jos sekajätettä syntyy vähän, eikä biojätettä ole mahdollista lajitella erikseen, kannattaa miettiä olisiko yhteisen jäteastian käyttö naapurin kanssa hyvä ratkaisu. Lisätietoa https://www.kolmenkierto.fi/asiointi/yhteiset-jateastiat-eli-kimpat/


12 viikon tyhjennysväli oltava mahdollinen

Plats för profilbild

KIERRÄTYS KANNATTAVAKSI
1. november 2019 klockan 15.49.41

Meillä on kahden hengen talous ja 12 viikon väliin tyhjennys. Koska roskiin ei laiteta ruokajätettä (kompostori), maitotölkkejä (kierrätys), lasia, lehtiä, niin se ei haise. Eikä haise muutenkaan miden nenään kun ei ole ihan tienlaidassa ja on muovipönttö ja roskiin laitetaan vain kuivaa jätettä lähinnä muovia. 12 viikon jälkeenkään roskapönttö ei ole kunnolla täynnä. Jos kierrättäisi vielä muovit, niin roskis olisi 12 viikon jälkeenkin puoli tyhjä.

Jos meillä on siirryttävä 8 viikon tyhjennysväliin lopetan kaiken muun paitsi ruokajätteiden kierrättämisen. EN HALUA MAKSAA TYHJÄSTÄ ROSKAPÖNTÖSTÄ.

TÄLLAINEN TIHEÄ PAKKOTYHJENNYS EI SUOSI KIERRÄTYSTÄ OLLENKAAN. PELKKÄÄ RAHASTUSTA.


Plats för profilbild

Jätehuoltosuunnittelija/ jätelautakunta
6. november 2019 klockan 11.25.19

12 viikon tyhjennysväli voidaan myöntää poikkeuksena jätehuoltomääräyksiin. Jätelautakunta päättää, millä perusteella nämä poikkeushakemukset ratkaistaan. Ratkaisulinjauksiin ei ole suunniteltu muutoksia, vaan 12 viikon tyhjennysväli voidaan jatkossakin myöntää tietyin edellytyksin (muun muassa kierrätys ja kompostointi). Vanhat päätökset pysyvät voimassa ellei kotitalouden tilanne tai esimerkiksi jätelainsäädäntö muutu. Kierrätys kannattaa! Lisätietoa pidennetystä tyhjennysvälistä: https://www.kolmenkierto.fi/asiointi/jateastian-pidennetty-tyhjennysvali/


6. november 2019 klockan 14.32.43. Kommentaren togs bort.

  • 6.11.2019 kl 14.46 @Martta modererade innehållet: Kyseessä on selkeä yrityksen mainos

Jäi vähän hölmö olo

Plats för profilbild

luonnostekstejä tavannut
9. november 2019 klockan 15.34.51

Hei, kommentoin tässä samassa nyt luonnoksia sekä jätetaksoista, -huoltomääräyksistä että palvelutasosta. Olen yrittänyt ymmärtää miten nämä muutokset jätehuollossa koskevat meitä Janakkalassa asuvia. Kunnasta kun tietoja ei osata/haluta antaa ja näistä Kolmenkierron dokumenteista taas tiedot maksuista ja keräysväleistä löytyvät eri paikoista – kokonaiskuvan hahmottaminen on suoraan sanottuna aika vaikeaa.
Olen kuitenkin päässyt laskelmissani sellaiseen tulokseen, että näiden uudistusten myötä taloutemme jätehuollon kustannukset ja päästöt moninkertaistuvat. Lisäksi jäi epäselväksi, että jos kunta järjestää jätehuollon ja valittu firma ei esimerkiksi osaa hoitaa hommiaan kunnolla, niin täytyykö asukkaan vaan kärsiä ja toivoa että seuraava kilpailus onnistuu laadullisesti paremmin? Ehkä siis kaipaisin enemmän tekstiä asukkaan oikeuksista, ei vain listoja siitä missä tilanteessa on ok jos jätteitä ei haetukaan sopimuksen mukaan.
Tähän asti meillä on ollut jätteenkuljetussopimus pienyrittäjän kanssa (=kiinteistön omistajan tekemä jätehuoltosopimus). Koska meillä on oma komposti ja kierrätämme ahkerasti (viemällä erilliskerättävät lasit, muovit, pahvit yms. yleisiin keräyspisteisiin kauppakäyntien yhteydessä), syntyy kuivajätettä todella vähän. Pienyrittäjän kanssa meille on ollut mahdollista ilmoittaa kun jätteitä on kertynyt kuljetettava määrä, joten turhia käyntikertoja jäteastian ollessa tyhjä tai edes vajaa ei ole ollut. Säästää myös kummasti luonnonvaroja kun iso auto ei ajele turhaan!
Siispä, kuten jo aiemmissa kommenteissa on tuotu esille, minäkin ihmettelen että onko Kolmenkierrossa nyt haluttu luoda jätteenkuljetuksesta ennemmin rahasampo kuin sitä alkuperäistä ajatusta ja lainhenkeä noudattava palvelu? Jos kierrätystä halutaan tukea ja jätteen syntymistä ylipäätään vähentää, miksi asukkaiden edellä mainituissa asioissa onnistuessaan pitäisi silti maksaa tyhjästä jäteastiasta? Onko Kolmenkierrolla intressiä kehittää järjestelmäänsä vastaamaan nykypäivää?
Huom. onhan meillä jätelaissa myös 34§ ”...jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua...” ja 35§ ”...Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.” Vai tuleeko meidän asukkaiden tapella kunnan kanssa, miten tulkitaan 37§?

Plats för profilbild

Jätehuoltosuunnittelija/ jätelautakunta
12. november 2019 klockan 10.09.49

Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan asuinkiinteistön on oltava liittyneenä jätteenkuljetukseen, mikä tarkoittaa, että astia tyhjennetään säännöllisesti ja sovitun tyhjennysrytmin mukaan. Kiinteistönhaltija voi valita, miten liittymisen järjestää (oma astia tai kimppa). Jätelautakunta Kolmenkierron neuvontapuhelimen numero ja muut yhteystiedot: https://www.kolmenkierto.fi/yhteystiedot/

Visa fler svar

Muovit kiertoon

Plats för profilbild

Muovitalteen tehokkaasti
11. november 2019 klockan 7.51.03

Hei, meillä on viisi henkinen perhe ja asumme Yrjölässä Valkeakosken keskustan tuntumassa. Yritämme kierrättää kaiken mahdollisimman tehokkaasti. Biojätteen säilömme omaan kompostiin ja kun keräämme kaiken kierrätettävän muovin niin roskiksemme tyhjennys väli on tällä hetkellä 4vko eikä roskis ole tuolloinkaan läheskään täynnä.
Muovin kierrättämiseen tulisi panostaa enemmän. Tarvitaan keskusta alueelle useampi muovinkierrätyspiste. Tällä hetkellä muovin kierrätyspisteet sijaitsevat Eerolassa toisella puolella keskustan ulkopuolella sekä aivan toisella puolella keskustaa Sassissa. Keskustassa on kyllä kierrätyspisteitä lasille ja pahville sekä lehdille, mutta keskusta alueella ei ole yhtään muovin kierrätyspistettä. Olisi luontoystävällisempää jos voisi viedä kierrätettävän muovin samaan aikaan muun kierrätys tavaran kanssa vaikka kauppa reissulla.


Asukas saisi itse päättää keräysvälin.

Plats för profilbild

Kerrostaloasukas
11. november 2019 klockan 9.33.29

Olen nykyään kerrostaloasukas, missä jätteet kerätään kerran viikossa, mikä on hyvä, koska jätettä kertyy yllättävän paljon. Asuin aikaisemmin omakotitalossa yksin ja jätettä tuli tosi vähän, kun vein sanomalehdet ja pahvit kierrätyspisteeseen ja tontilla oli biojätelaite. Omakotitalossa syntyvän jätteen määrä on suoraan verrannollinen siihen miten monta henkeä asuu. Joten omakotitalon asukkaille voisi antaa joustavia keräysaikoja ja mikäli havaitaan, että jätettä kertyy liikaa, sitten tihennetään keräysväliä. Liian tiheä keräysväli ei ole hyvä, koska silloin kerätään vajaita astioita ja ympäristön kannalta se ei ole hyväksyttävää.

Plats för profilbild

Jätehuoltosuunnittelija/ jätelautakunta
25. november 2019 klockan 13.27.17

Jätehuoltomääräyksissä ehdotetaan muovinkeräysastian pisimmäksi tyhjennysväliksi 16 viikkoa. Yleensä muovinkeräysastia täyttyy melko nopeasti, koska muovipakkausjäte vie paljon tilaa. Kiinteistölle sopivan tyhjennysvälin voi sopia jätteenkuljetuksesta vastaavan tahon asiakaspalvelun kanssa.

On totta, että lämmintä vettä ei ympäristösyistä juurikaan kannata käyttää kierrätysmuovin pesemiseen. Kiertokapula Oy neuvoo huuhtaisemaan muovipakkaukset. Jos lika ei lähde huuhtaisemalla, kannattaa pakkaus laittaa sekajätteeseen. Lisätietoa muovinkierrätyksestä: https://www.kiertokapula.fi/jatelajit/muovipakkausjate/


11. november 2019 klockan 9.49.21. Kommentaren togs bort.

  • 11.11.2019 kl 10.59 @Martta modererade innehållet: Yrityksen mainos

12. november 2019 klockan 9.52.11. Kommentaren togs bort.

  • 12.11.2019 kl 10.11 @Martta modererade innehållet: Yrityksen mainos

Muovinkeräys taloyhtiöissä

Plats för profilbild

Ikku
24. november 2019 klockan 10.49.30

Valkekosken sanomissa uutisoitiin 5 huoneiston taloyhtiöihin tulevasta muovinkeräysvelvoitteesta. Kyseessä on ilmeisesti pakko.

Asun itse taloyhtiössä, jossa 4 huoneistossa asuu 1 henkilö ja 3 huoneistossa 2 henkilöä.

Asun itse 1 hengen taloudessa ja olen kokeeksi kerännyt muovia ja vienyt kierrätykseen. Olen huomannut, että puhdasta kierrätykseen kelpaavaa muovia kertyy todella vähän. Suurin osa on likaista kierrätykseen kelpaamatonta muovia.

Onko muovinkeräys kierrätykseen oikeasti taloudellisesti kannattavaa vai tehdäänkö sitä vain ympäristön hyväksi?

Tuntuu hiukan siltä, että omasta taloyhtiöstäni ei tule taloudelisesti kannattavaa muovinkeräystä, jos puhdasta muovia kertyy yhden hengen taloudessa ehkä yksi muovikassillinen kahdessa kuukaudessa. Itse en ainakaan aio maksaa senttiäkään likaisten muovirasioiden pesuvedestä. Ja eikö kierrätyksestä saatavat ympäristöhyödyt mene pesuveden mukana viemäristä alas.
Voin viedä itse yhden muovikassillisen keräykseen kerran kahdessa kuukaudessa, ei siihen tarvita taloyhtiön jäteastiaa.

Jos oikeasti aiotte kerätä muovia ympäristön hyväksi, niin älkää tehkö siitä pakollista. Jokaisen taloyhtiön tilanne erilainen. Puolillaan olevan muovinkeräysastian tyhjentäminen jäteautolla tuskin on ympäristöteko.


Pieni tontti

Plats för profilbild

5 asunnon rivitalo
24. november 2019 klockan 19.40.42

Mikäli oikeasti päädytte siihen, että kaikki jo 5 asunnon rivitalotkin edellytetään keräämään seka-, bio-, paperi-, kartonki- ja muovijäte niin miten kaupungissa olevan rivitalon pienen tontin osalta ratkaistaan tämän astiamäärän sijoittaminen. Myös rakennusmääräykset tulee kuitenkin huomioida? Ja jäteauton pitää pystyä tyhjentämään astiat järkevästi? Miksi ei voida kehittää yhteiskeräsyalueita johon nämä meidän 5 asuntomme asukkaat saisivat itse kauppareissuillaan toimittaa ko. lajiteltavat jätteet. Nyt meillä ei ole mitään keinoja noudattaa tulevia määräyksiä, koska emme saa mistään lisää tilaa tontillemme.

Plats för profilbild

Jätehuoltosuunnittelija/ jätelautakunta
25. november 2019 klockan 13.26.04

Jos taloyhtiön jätetilat tai tontti ovat pieniä, kannattaa neuvotella naapuritaloyhtiön kanssa yhteisestä muoviastiasta. Myös muut jätejakeet voivat olla taloyhtiöiden yhteisissä kimppa-astioissa. Jos esimerkiksi oman taloyhtiön tontille ei mahdu muoviastiaa, voi selvittää mahtuisiko se naapuriin ja vastavuoroisesti biojäteastia yhteisenä omaan pihaan. Usein on myös mahdollista vaihtaa yksi sekajäteastia muovinkeräysastiaan, jos sekajäteastioita on useita. Muovinkeräys vähentää sekajätteen määrää.


Kierrätyspakko yli 5asunnon taloille ja vienti kauppojen yhteydessä oleviin keräysastioihin

Plats för profilbild

Kustannukset kuriin
28. november 2019 klockan 18.26.01

Seitsemän huoneiston taloyhtiössämme lajitellaan ja kierrätetään muovit, pahvit, lasit, metalli, vaatteet, lehdet, patterit ja viedään kauppojen yhteydessä oleviin keräysastioihin. Muu sekajätteeseen soveltumaton jäte viedään Metsä-Tuomelaan. Yhtiössä on sekäjate- ja biojäteastiat. Ehdotettu yli viiden asunnon taloyhtiöiden, nyt muovin keräysastioiden, hankinta tuo pieneen taloyhtiön kohtuuttomasti lisäkuluja jätekatoksen laajentamisen ja lisäastioiden hankinnasta ja kuukausimaksuista.

Eikö alle 10 huoneiston taloyhtiöissä voitaisi velvoittaa lajittelemaan ja tuomaan lajitellut jätteet kauppojen keräysastioihin, jotta voisimme pienillä tuloilla kustantaan muuta taloyhtiön tarvitsemaa kunnostusta ym.