Gå till innehållet

Sociala företag i Finland

Frågetecken 44
8.11.2019 | Työ- ja elinkeinoministeriö

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för sociala företag att sysselsätta partiellt arbetsföra och andra i svag ställning på arbetsmarknaden. Med enkäten vill man få information om hur man i Finland skulle kunna utveckla förutsättningarna för affärsverksamheten och verksamhetsmiljön för sociala företag samt syssel-sättningsmöjligheter.Basuppgifter

Publicerad: 8.11.2019

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #arbetsliv
  • #ekonomi
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna