Kommunernas lägesbild

Frågetecken 430
14.11.2019 | Valtiovarainministeriö
Bildtext

Enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ska man utifrån de färskaste uppgifterna ta fram en övergripande bild av läget för kommunerna. Lägesbilden sammanställer information om nuläget för kommunernas service, befolkningsutveckling, livskraft samt ekonomiska och andra förutsättningar. Målet är att skapa en helhetsbild av läget och de närmaste årens utsikter för kommunerna som beslutsunderlag för regeringen och ta fram ett uppdaterat och tillräckligt faktaunderlag som är öppet för alla.Basuppgifter

Publicerad: 14.11.2019

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #ekonomi
  • #förvaltning och utveckling
  • #andra
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan