Gå till innehållet

Kommentoi aluekehittämispäätöksen luonnosta

Frågetecken 35
Enkät
Enkäten har avslutats

Aluekehittämispäätöksessä määritellään alueiden kehittämisen tavoitetila ja keskeiset painopisteet hallituskaudelle ja vuoteen 2030 asti. Onnistuessaan aluekehittämispäätös tukee valtionhallinnon toiminnan lisäksi alueilla tapahtuvaa päätöksentekoa, mahdollistaa nykyistä paremmin paikkaperustaisuuden alueiden kehittämisessä sekä edistää aluekehittämistä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Aluekehittämispäätöksen valmistelu on aloitettu keväällä 2019 ja päätös on tarkoitus hyväksyä helmikuussa 2020. Valmistelutyötä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien ja muiden aluekehittämisen toimijoiden kanssa. 

Tämä kysely on suunnattu kaikille aluekehittämisestä kiinnostuneille, sekä organisaatioille että yksityishenkilöille. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa näkemyksiä aluekehittämispäätökseen valituista painopisteistä. Lisäksi tarkoituksena on kerätä kommentteja päätösluonnoksen osana olevasta aluekehittämisen uudesta toimintamallista. Kyselyn vastauksia käytetään päätöksen työstämisessä ja viimeistelyssä.

Kyselyyn pyydetään vastauksia 12.1.2020 mennessä. Vastaaminen edellyttää rekisteröitymistä. Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti aluekehittämispäätöksen valmistelun yhteydessä.

Lisätietoja kyselystä antavat erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas (puh. 029 506 3739) ja asiantuntija Auli Sihvola (puh. 029 504 7210) työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osastolta.

Ni kan även svara frågor på svenska.


Kyselyä koskeva taustamateriaali:

Aluekehittämispäätöksen luonnos

Aluekehittämispäätöksen esittelyvideo (10/2019)

Aluekehittämispäätöksen valmistelusta TEM:n sivuilla

Basuppgifter

Avslutat: 12.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Vastaajan taustatiedot
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Kommenttikysymykset
Detta fält måste fyllas i.
Päätöksen sisällön arviointi
Detta fält måste fyllas i.
Kiitos osallistumisesta!