Gå till innehållet

Lue lisää ja keskustele pulmasta: Nuorten ja nuorten aikuisten arjen tuki

Pratbubbla 3
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats

Pulma: Nuorten ja nuorten aikuisten arjen tuki?

Kuvaus: Nuoret ja nuoret aikuiset tarvitsevat opintoihin ja itsenäiseen elämään siirtyessään ja siellä ollessaan vielä paljon tukea arkisten asioiden hoitamiseen mm. asuminen, opinnot, talous, ihmissuhteet, harrastukset. Lisähaasteita voivat tuoda mielenterveys- ja päihdepulmat sekä yksinäisyys.

Haaste: Miten voisimme lisätä nuorten ja nuorten aikuisten elämään lisää aikuisia tukihenkilöitä, joiden saamisessa olisi matala kynnys ja joiden tuki olisi nuoren elämää ja arkea tukevaa.

Ketä koskettaa? Nuoria, nuoria aikuisia, oppilaitoksia, kaupungin palveluita, järjestöjä.

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Neuropsykiatristen oireiden tunnistaminen

Plats för profilbild

Lisää ymmärrystä
18. december 2019 klockan 12.48.21

Esim. ADD:n ja varmasti muidenkin neuropsykiatristen oireiden kanssa kamppaileville pitäisi saada aikaisemmin tukea ja diagnosointia, joka on edellytys monille tukitoimille ja lääkehoidolle. Kouluihin pitäisi saada lisää tietoa aiheesta esim. kouluterveydenhuollon tai nuorisotoimen kautta. Jos lapselle tulee kouluiässä tunne, että hän on huono, koska ei pysty oireiden vuoksi samoihin asioihin kuin ikätoverinsa, seuraa tästä monenlaisia vaikeuksia. Myös rytmiltään iltavirkkujen lasten ja nuorten kohdalla tulee helposti ongelmia koulussa väsymyksen vuoksi ja tämä aiheuttaa heikompaa koulumenestystä ja muita ongelmia. Koulut voisivat alkaa myöhemmin, etenkin murrosikäisillä tämä voisi auttaa väsymykseen, koska murrosikä muutoinkin viivästyttää unirytmiä. Muutoinkin murrosiän tuomat muutokset pitäisi huomioida kouluissa paremmin ja kertoa, että ne ovat ikään kuuluvia juttuja eikä yksilön oma vika. Yleensäkin vaatimustasoa voisi laskea monessa asiassa ja lisätä kannustamista.

Plats för profilbild

Lisää tietoutta
8. januari 2020 klockan 12.38.45

Lapsille & nuorille olisi hyvä opettaa koulussa, milloin sanotaan kiitos ja anteeksi (perustapoja siis), mutta tärkeämpänä vielä mitä tehdä jos kaveria tai itseä kiusataan tai mitä jos kokee vihan tai turhautumisen tunteita, miten silloin menetellä tai jos hämmentyy vanhempien rahahuolista tai sanoilusta toisilleen tai miten ylipäätänsä voi eri tunnetiloille tehdä vai voiko mitään.
Muita ylläolevaan aiheeseen kertoa:
-miksi mennä aikaisin nukkumaan, mitä tarkoittaa sininen valo
-miten lähestyä muita nuoria, jos joutuu muuttamaan paikkakuntaa
-mitä eri harrastusmahdollisuuksia on jos on ylipainoa, mitä voin syödä ja paljonko


Arjen tuki elämänhallinnan haasteissa

Plats för profilbild

Koulukuraattori ympäryskunnasta
15. januari 2020 klockan 14.04.30

Nuorille ja nuorille aikuisille löytyy tukea elämänhallinnan haasteisiin niin kauan kuin he ovat opetuksen piirissä. Mutta jos olet peruskoulusta valmistunut alle 18-vuotias, saamasi tuen piiri vähenee huomattavasti. Pitäisikö tälle ikäryhmälle olla enemmän kohdennettuja palveluita etsivän nuorisotyön lisäksi. Esim. itsestä huolehtimisen ja itsenäistyvän nuoren taitojen osalta.