Gå till innehållet

Vihdin strateginen yleiskaava - muistutukset ehdotukseen 16.1.2020

Pratbubbla 21 Frågetecken 0
16.1.2020 | Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Kommenteista paistaa läpi epävarmuus ja huoli siitä, että strateginen yleiskaava estää jatkossa mm. rakentamisen kyliin ja haja-asutusalueelle.
Nummela-keskeisyydestä ei näytä olevan sinänsä suurta huolta, kunhan kylien elinvoimasta pidetään huolta.
Osallistamistapana tämä otakantaa-hanke on mahdollistanut muistutuksen tekemiseen myös niille ihmisille, jotka eivät ole järjestötyössä tai eivät pääse kunnan osallistamistapahtumiin.

VISY

Vihdin strateginen yleiskaava on edennyt vaiheeseen Kh 25.11.2019 § 192 ja tarkoitus on tehostaa kaavaehdotuksen muistutusten keruuta ja ohjata kaavaehdotukseen liittyvä keskustelu suljetuista some ja sähköpostijärjestelmistä avoimen demokratian otakantaa-hankkeeksi. Hankkeen ylläpitäjät toimittavat hankkeen kaikki tiedot 16.1.2020 mennessä kunnanhallitukselle. Hanke edellyttää rekisteröitynyttä käyttäjää trollaamisen estämiseksi. https://www.vihti.fi/visy


Vihdin strategisen yleiskaava - ehdotus löytyy https://www.vihti.fi/visy liitetiedostoineen.
Jokaisesta liitetiedostosta on tässä hankkeessa oma erillinen keskustelunsa, jotta kommentit voidaan kohdentaa tarkemmin oikeaan tiedostoon.

Näiden lisäksi on yleinen keskusteluryhmä muulle keskustelulle.

Tämä hanke päättää aiemman VISY:ä ruotineen otakantaa-hankkeen


Basuppgifter

Avslutat: 16.1.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #trafik
  • #informationssamhället och kommunikation
Kommuner:
  • Vichtis

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Twitter

Inga sökresultat i Twitter.