Kommentera frågor från arbetsgruppen som utreder reformen av energibeskattningen

Frågetecken 27
12.3.2020 | Valtiovarainministeriö
Projektet har avslutats. Sammandrag:

-

Bildtext

Finansministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet en färdplan för hållbar beskattning som stöd för regeringens klimatmål. Den första etappen ska vara klar till ramförhandlingarna 2020. Vid beredningen försöker man finna sådana lösningar som ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt främjar regeringens klimatmål, som påskyndar utfasningen av fossila bränslen och som samtidigt uppfyller kraven på social rättvisa. Skattereformen för hållbar utveckling inkluderar bl.a. reformering av en


Ytterligare information om reformeringen av energibeskattningen finns på arbetsgruppens projektsidor:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM148:00/2019


Basuppgifter

Avslutat: 12.3.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #miljö och natur
  • #ekonomi
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan