Gå till innehållet

Laajalahden kadut

Pratbubbla 119
19.2.2020 | Espoon kaupunki
Suunnittelualue

Laajalahden kaduista laaditaan yleissuunnitelma. Työ liittyy Raide-Jokerin ja Kehä I:n parannuksen aiheuttamiin muutoksiin ja alueen maankäytön kehittymiseen. Yleissuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2020.

Yleissuunnitelmaan kuuluvat Laajalahden kadut: Turvesuontie välillä Kehä I-Kirvuntie, Kirvuntie välillä Turvesuontie-Kurkijoentie ja Kurkijoentie välillä Kirvuntie-Kurkijoenpuisto. Suunnitelma painottuu katujen liikenneturvallisuus-, toimivuus- ja melutarkasteluihin.


Turvallisemmat ja toimivammat reitit

Yleissuunnitelmaan kuuluvat Laajalahden kadut: Turvesuontie välillä Kehä I-Kirvuntie, Kirvuntie välillä Turvesuontie-Kurkijoentie ja Kurkijoentie välillä Kirvuntie-Kurkijoenpuisto. Suunnitelma painottuu katujen liikenneturvallisuus-, toimivuus- ja melutarkasteluihin.

Raide-Jokerin vuoksi alueen bussireitit muuttuvat ja liikennemäärät ovat kasvussa Kehä I:n parantamisen ja alueen maankäytön kehittymisen takia. Yleissuunnitelmassa tutkitaan, miten liikennettä Kaukolan- ja Räisäläntiellä voidaan rauhoittaa ja läpiajoa vähentää. 

Melu-, liikenne- ja hulevesitarkastelu

Liikenne‐ ja melutarkastelu tehdään yleissuunnitelmaa laajemmalta alueelta, Turveradan kiertoliittymään saakka. Alueelta tehdään melumallinnus nykytilan ja meluntorjunnan tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi tehdään alueellinen hulevesitarkastelu; valuma-alueiden ja virtausreittien tutkiminen ja hallintarakenteiden tarpeen ja niiden sijoittumisen arviointi.

Mukaan suunnitteluun

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan yleissuunnitelman laatimiseen. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 25.2.2020 klo 17:30-19:00 Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa. Tilaisuudessa kerrottiin hankkeesta ja kerättiin tietoa yleissuunnitelman laatimisen tueksi. Tilaisuudessa pääsi myös keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuden materiaalit löydät sitä käsittelevän keskustelualueen liitteistä. 

Toinen asukastilaisuus järjestetään yleissuunnitelmaluonnosten valmistuttua, jolloin osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen suunnitelmaratkaisuun.

Seuraavaksi julkaisemme hankkeessa materiaalia 9.6.2020. 

Laajalahden kadut -hankkeessa kokeillaan Otakantaa.fi -sivuston vuorovaikutusominaisuuksia

Kokeilemme Laajalahden kadut -hankkeessa Otakantaa.fi palvelun käyttöä. Kokeiluun ryhdyttiin, koska kaikille avoimen verkkokeskustelun järjestäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista Espoon kaupungin hankesivuilla. Otakantaa.fi palvelussa keskustelusta tulee osa hankkeen vuorovaikutusta, se on avointa kommentoinnille ja valvottu kaupungin toimesta. Kokeilun tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen ja avoimemman suunnitteluprosessin mahdollistaminen hankkeessa. 

Yhteystiedot

Kaava/Alue
Sinimäki III, Laajalahti pohjoinen II, Laajalahti pohjoinen, Laajalahti pohjoinen, muutos, 17. Laajalahti

Lisätietoja
Emilia Lehikoinen
puh. 043 826 6996
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Linkki: Laajalahden kadut hankesivu Espoo.fi -sivustolla


Basuppgifter

Publicerad: 19.2.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna