Laajalahden kadut

Pratbubbla 142
29.11.2023 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

-

Suunnittelualue

Laajalahden kaduista laaditaan yleissuunnitelma. Työ liittyy Raide-Jokerin ja Kehä I:n parannuksen aiheuttamiin muutoksiin ja alueen maankäytön kehittymiseen. Yleissuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2020.

Yleissuunnitelmaan kuuluvat Laajalahden kadut: Turvesuontie välillä Kehä I-Kirvuntie, Kirvuntie välillä Turvesuontie-Kurkijoentie ja Kurkijoentie välillä Kirvuntie-Kurkijoenpuisto. Suunnitelma painottuu katujen liikenneturvallisuus-, toimivuus- ja melutarkasteluihin.


Turvallisemmat ja toimivammat reitit

Yleissuunnitelmaan kuuluvat Laajalahden kadut: Turvesuontie välillä Kehä I-Kirvuntie, Kirvuntie välillä Turvesuontie-Kurkijoentie ja Kurkijoentie välillä Kirvuntie-Kurkijoenpuisto. Suunnitelma painottuu katujen liikenneturvallisuus-, toimivuus- ja melutarkasteluihin.

Raide-Jokerin vuoksi alueen bussireitit muuttuvat ja liikennemäärät ovat kasvussa Kehä I:n parantamisen ja alueen maankäytön kehittymisen takia. Yleissuunnitelmassa tutkitaan, miten liikennettä Kaukolan- ja Räisäläntiellä voidaan rauhoittaa ja läpiajoa vähentää. 

Melu-, liikenne- ja hulevesitarkastelu

Liikenne‐ ja melutarkastelu tehdään yleissuunnitelmaa laajemmalta alueelta, Turveradan kiertoliittymään saakka. Alueelta tehdään melumallinnus nykytilan ja meluntorjunnan tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi tehdään alueellinen hulevesitarkastelu; valuma-alueiden ja virtausreittien tutkiminen ja hallintarakenteiden tarpeen ja niiden sijoittumisen arviointi.

Mukaan suunnitteluun

Seuraava asukastilaisuus järjestetään tiistaina 27.10.2020 klo 17-19 etätilaisuutena. Pääset liittymään mukaan asukastilaisuuteen oheisen linkin kautta: Laajalahden kadut asukastilaisuuden esittelyhuone. Tilaisuuteen kannattaa osallistua tietokoneen tai ison tabletin avulla Chrome-selaimella. Paikalle kannattaa saapua hieman aikaisemmin niin päästään aloittamaan heti klo 17. Työpajassa esitellään ensin yleissuunnitelma. Tämän jälkeen siirrytään pienryhmiin ja asukkailla on mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä suunnittelijoille. Jos sinulla on teknisiä ongelmia, soita Niko Riepponen, puh. 046 877 1927.

Julkaisemme yleissuunnitelmaluonnokset ja esittelyvideon tilaisuuden jälkeen Otakantaa.fi alustalla. Suunnitelmia voi kommentoida 11.10. asti. Yleissuunnitelman lopputuotteena laaditaan yleissuunnitelmapiirustukset, suunnitelmaselostus sekä alustava rakentamisen kustannusarvio. Nämä toimivat lähtötietoina myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Laajalahden kadut -hankkeessa kokeillaan Otakantaa.fi -sivuston vuorovaikutusominaisuuksia

Kokeilemme Laajalahden kadut -hankkeessa Otakantaa.fi palvelun käyttöä. Kokeiluun ryhdyttiin, koska kaikille avoimen verkkokeskustelun järjestäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista Espoon kaupungin hankesivuilla. Otakantaa.fi palvelussa keskustelusta tulee osa hankkeen vuorovaikutusta, se on avointa kommentoinnille ja valvottu kaupungin toimesta. Kokeilun tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen ja avoimemman suunnitteluprosessin mahdollistaminen hankkeessa. 

Kaava/Alue
Sinimäki III, Laajalahti pohjoinen II, Laajalahti pohjoinen, Laajalahti pohjoinen, muutos, 17. Laajalahti

Linkki hankkeen sivuille: Laajalahden kadut | Espoon kaupunki


Basuppgifter

Avslutat: 29.11.2023

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #trafik
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

  • Inga bilagor
  • 12.4.2023 kl 10.34 @Admin modererade innehållet: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Gör en anmälan