Gå till innehållet

Offentlig konsultation om Finlands långsiktiga strategi för klimatneutralitet

Frågetecken 21
3.3.2020 | Työ- ja elinkeinoministeriö

Finlands långsiktiga strategi med sikte på klimatneutralitet (Long Term Strategy, LTS) grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder (EU 2018/1999). I Finlands långsiktiga strategi presenteras scenarier och konsekvensbedömning av det nationella klimatneutralitetsmålet för år 2035 och utvecklingen av växthusgasutsläpp och –upptag till år 2050.Basuppgifter

Publicerad: 3.3.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #ekonomi
  • #trafik
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan