Gå till innehållet

Oulun kaupungin avoimen hallinnon kysely

Frågetecken 140
Enkät | Oulun kaupunki
Enkäten har avslutats

Tämä on Oulun kaupungin avoimen hallinnon kysely, joka on suunnattu kaikille oululaisille. Kysely on lyhyt ja sen täyttäminen vie vain muutaman minuutin. Vastaamalla kyselyyn olet mukana edistämässä avoimen hallinnon toteutumista kotikaupungissasi!

Oulussa avoin hallinto tarkoittaa kaikkea sitä, mikä tuo kaupunkia ja sen toimintaa lähemmäs asukkaita. Oulun kaupunki on sitoutunut kertomaan kaikesta sen toiminnasta mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, ellei avoimuudelle ole lakiperustaista estettä. Avoimuuden toteutuminen edellyttää myös viestinnän ymmärrettävyyttä. Jokaisen kaupunkilaisen tulee voida ymmärtää, mitä palveluita kaupunki tarjoaa ja miten niitä saa käyttöön, mitä kaupunki tiedottaa jne.

Kaikkien kaupungin järjestämien palveluiden tulee olla yhdenvertaisesti käytettävissä. Oulun kaupunki haluaa hyödyntää kokemusasiantuntijoita, jotta palveluita voidaan kehittää esteettömiksi ja paremmin saavutettaviksi. Kokemusasiantuntija voi olla esimerkiksi pyörätuolia käyttävä henkilö, joka tarkastaa ovatko kaupungin tilat esteettömiä. Oulu tehdään yhdessä ja kaupunki sekä viranhaltijat ovat kaupunkilaisia varten.

Tämä kysely on jaettu neljään osioon jotka ovat:

1. Ymmärrettävyys

2. Tiedon ja päätöksenteon avoimuus

3. Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys

4. Kokemusasiantuntijuus

Basuppgifter

Avslutat: 12.5.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Mitä kaupungin viestintää et ole ymmärtänyt?
Mitä Oulun kaupunki voisi tehdä, jotta Sinä ymmärtäisit sen viestintää paremmin?
Mistä Oulun kaupungin päätöksentekoon ja kuntalaisten asiointiin liittyvät tiedot pitäisi löytyä?
Onko jokin asia, jonka osalta haluaisit Oulun kaupungin erityisesti lisäävän avoimuutta?
Saavutettavuus voi olla verkkopalvelujen teknistä saavutettavuutta ja sisällöllistä helppokäyttöisyyttä siten, että esimerkiksi sokea henkilö voi koneellisesti lukea sisällön. Palveluissa käytetyn kielen tulee olla ymmärrettävää ja helposti lähestyttävää kaikille. Ovatko Oulun kaupungin palvelut mielestäsi saavutettavia?
Ovatko Oulun kaupungin palvelut mielestäsi esteettömiä (esim. mahdollisuus liikkua pyörätuolilla kaupungin tiloissa tai heikkonäköisten henkilöiden huomioiminen kaupungin tiloissa)
Mihin Oulun kaupungin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, jotta palvelut olisivat esteettömämpiä ja paremmin saavutettavia?
Kokemusasiantuntija on henkilö, joka on kehittämässä kaupungin palveluja omien kokemustensa pohjalta. Esimerkiksi näkövammainen henkilö kouluttamassa arkkitehtejä esteettömyydestä, lapsi/nuori suunnittelemassa leikkipuistoa tai koulun piha-aluetta ovat kokemusasiantuntijoita. Millaisissa asioissa mielestäsi kokemusasiantuntijoita tarvittaisiin kaupungin palvelujen suunnitelussa ja kehittämisessä?