Gå till innehållet

Enkät om beredningen av ett öppenhetsregister

Frågetecken 36
17.4.2020 | Justitieministeriet

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det i Finland stiftas en lag om ett öppenhetsregister (register över lobbare) utifrån en parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. Lagen syftar till att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom till att bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende. Avsikten är att registret till en början ska tas i bruk i beslutsfattandet på statlig nivå.


Med hänsyn till den kommande lagens karaktär läggs det särskild vikt på öppenhet också i beredningsprocessen. Kommunikationen om beredningen sker öppet och via flera kanaler. På projektets webbplats uppdateras regelbundet information om hur beredningen framskrider: https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM033:00/2019


Basuppgifter

Publicerad: 17.4.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan