Tyskstigen och Gäststigen gatuplaner

Pratbubbla 2
4.11.2020 | Espoon kaupunki
Projektet har avslutats. Sammandrag:

OtaKantaa.fi-sivustolle ja sähköpostiin saatiin yhteensä kolme kommenttia. Kommenttien pohjalta suunniteltiin Saksanpolun ja Hollanninpolun risteykseen nurmikivetty alue hidastamaan alamäen pyöräilynopeuksia. Muokattu suunnitelma oli nähtävillä elo-syyskuussa 2020, muistutuksia ei tullut. Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman 14.10.2020, ja toteutussuunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa. Rakentamiseen tähdätään 2021, mikäli lautakunta myöntää rahoituksen. Rakennushankkeen sivu espoo.fi-sivustolla: Kestinpolku ja Saksanpolku | Espoon kaupunki

Karttakuva suunnittelualueesta

Tyskstigen och Gäststigen är gång- och cykelvägar i Köklax nära skolor och järnvägsstationen. I omgivningen finns flervåningshus, ett grönområde och Leva och bo-seniorcentralen i Köklax. Förbindelserna som för närvarande är grusbelagda planeras förses med asfalt, kantstenar, dränering, grönremsor och belysning. Södra delen av Tyskstigen har färdigställts redan tidigare, men västra avsnittet mellan Hansaberget och Hollandsstigen hör till planeringsområdet.


Interaktion 

På grund av begränsningarna till följd av coronaviruset ordnas inget traditionellt invånarmöte. Däremot kan utkasten till gatuplaner kommenteras här på webbplatsen Din åsikt 3–17.6.2020 https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/453/. Förutom plankartor publiceras också en video som innehåller en muntlig redogörelse för planerna och processen. Videon finns nu i "Kommentit katusuunnitelmaluonnoksista" och i "Asetukset" kan man välja textning även på svenska. Vi önskar att kommentarer i första hand lämnas på webbplatsen Din åsikt, men också kommentarer och frågor per e-post och telefon är välkomna.

Efter detta

Hösten 2020 framläggs gatuplanerna, som har bearbetats utifrån kommentarerna, offentligt i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och därefter behandlas de av tekniska nämnden. Mer information om processen (på finska): https://www.espoo.fi/Katusuunnitelmat > Suunnitteluprosessin eteneminen.

Byggandet är möjligt 2021, om tekniska nämnden beviljar finansiering.


Basuppgifter

Avslutat: 4.11.2020

Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
Kommuner:
  • Esbo

Bilagor

Gör en anmälan