Gå till innehållet

Feedback på hur god praxis för upphovsrättsbrev fungerar

Frågetecken 1
8.6.2020 | Opetus- ja kulttuuriministeriö

I januari 2018 publicerade arbetsgruppen för upphovsrättsbrev sin rapport som innehöll 15 god praxis, som ökade tillförlitligheten och öppenheten för brevövervakning för mottagare av brev. Baserat på den feedback som samlades in 2019 hade situationen förbättrats men det finns fortfarande ett behov av att övervaka situationen.

Ministeriet samlar in feedback om huruvida god praxis fortfarande är tillräcklig eller om det finns behov av ändringar i lagstiftningen. Ge din feedback senast 24.7


Betänkandet av arbetsgruppen för upphovsbrev, som publicerades i januari 2018, innehöll totalt 15 rekommendationer för god praxis i avsikt att förtydliga de förfaranden som gäller brevövervakning (God praxis i brevövervakning som riktar sig till privatpersoner (Undervisningsministeriets publikationer 2018:2)). Arbetsgruppen nådde inte överenskommelse om behovet av att ändra upphovsrättslagen till följd av upphovsrättsbrev.

Baserat på den feedback som samlades in 2019 om effekterna av rekommendationerna bedömdes det att skapandet av god praxis har bidragit till att öka medvetenheten om den rättsliga grund och process som gäller verkställandet av upphovsrätten via brevövervakning. Kontakter om brevens innehåll och antalet brev har minskat. Mer information om den skapade goda praxisen och infografen som beskriver det lagbaserade förfarandet i ljuset av god praxis behövs dock. Behovet att ändra upphovsrättslagen lämnades då för ytterligare beredning. Våren 2020 har undervisnings- och kulturministeriet åter fått kontakter angående upphovsrättsbrev. Därför beslutades det att återigen samla in feedback och bedöma om god praxis fortfarande fungerar eller om det finns ett behov av lagstiftningsändringar.


Basuppgifter

Publicerad: 8.6.2020

Teman:
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #kultur och fritid
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
  • 26.6.2020 kl 15.49 @Admin modererade innehållet: Päivämäärään liittyvää tietoa muutettu Visa mer (2 kpl)
  • 26.6.2020 kl 15.49 @Admin modererade innehållet: Päivämäärään liittyvää tietoa muutettu
  • 26.6.2020 kl 15.47 @Admin modererade innehållet: Kieliversion lisäys
Ilmianna