Gå till innehållet

Feedback på hur god praxis för upphovsrättsbrev fungerar 2020

Frågetecken 1
Enkät | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Enkäten har avslutats

Undervisnings- och kulturministeriet begär feedback från avsändare av upphovsrättsbrev som representerar rättsinnehavare, mottagare av brev eller deras företrädare och experter från olika myndigheter i följande frågor:

1) tillgången till jämlik och tillförlitlig information om brevövervakningen samt infografens innehåll

2) tillgång till god praxis om upphovsrättsbrev från de myndigheters webbplatser som övervakar hur lagstiftningen som tillämpas på brevövervakning fungerar;

3) hur god praxis fungerar från för de privatpersoner som får upphovsrättsbrev, särskilt när det gäller användningen av kontaktinformation långt efter att kontaktinformationen överlåtits

4) bedömning av behovet av att ändra 60a i upphovsrätten (404/1961): syfte och tidsfrist för användning av den kontaktinformation som överlåtits på basis av marknadsdomstolens beslut

Ytterligare information: Regeringsråd Anna Vuopala (anna.vuopala@minedu.fi), undervisnings- och kulturministeriet

Basuppgifter

Avslutat: 24.7.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
  • 26.6.2020 kl 15.39 @Admin modererade innehållet: kieliversiota korjattu Visa mer (2 kpl)
  • 26.6.2020 kl 15.23 @Admin modererade innehållet: Vastausaikaan liittyvä tieto päivitetty
  • 26.6.2020 kl 15.22 @Admin modererade innehållet: Hankkeen avaajan pyynnöstä lisätty vastausaikaa
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
  • good

Svar
  • pitäs lisätä

Svar
  • lisätä

Svar
  • Inga svar