Gå till innehållet

Ehdotus jätehuollon perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula oy:n toiminta-alueella

Pratbubbla 136
1.6.2020 | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Kartta alueesta

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 7.5.2020 asettaa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta nähtäville 1.6.–31.8.2020. Ehdotuksen mukaan alueen jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2022 alusta alkaen.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin lisätty liitteisiin 17.7.2020.

Kommentointiaika lähenee loppuaan: asiaan voi ottaa kantaa osallistumalla keskusteluun 31.8.2020 saakka. Kiitokset tähän mennessä keskusteluun osallistuneille! Jätelautakunta käsittelee kommentit ennen päätöksentekoa.


Jätelautakunta päättää vuosittain jätehuollon maksuista jätetaksassa. Osa jätemaksusta voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan jätelain mukaan kattaa jätehuollon kiinteät kustannukset, joita ovat jäteneuvonta, jätehuoltoviranomaisen toimintakulut sekä jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito. Näitä jäteasemapalveluja tarjoavat eräiden kuntien varikot sekä jätteidenkäsittelyalueet Kapula, Karanoja, Metsä-Tuomela, Lumikorpi ja Puolmatka. Tällä hetkellä jätteen vastaanottomaksu sisältää kyseiset kustannukset, eli asukkaat maksavat palvelut jäteastian tyhjennyshinnassa.

Jätelautakunta on tarkastellut alueen jätehuollon palvelutasoa. Tarkastelun tuloksena syntyi palvelutason määrittely, jossa todettiin, että alueen palveluja on tarpeen laajalti parantaa. Näitä palveluja ovat hyötyjätteiden täydentävä keräys (Rinki-ekopisteverkoston täydentäminen), jäteasemapalvelujen laajentaminen sekä puutarhajätteen vastaanoton laajentaminen. Näiden palveluiden puutteista kunnat ja jätelautakunta saavat eniten palautetta asukkailta.

Palvelutason nosto edellä mainittujen palveluiden osalta voidaan rahoittaa joko jätehuollon perusmaksulla tai korottamalla jäteastioiden tyhjennyshintoja. Mikäli palvelutason nosto rahoitetaan nostamalla jäteastioiden tyhjennyshintoja, on niitä korotettava merkittävästi. Korkeiden tyhjennyshintojen riskinä on, että kiinteistöjä ei liitetä jätteenkuljetuksen piiriin, mikä puolestaan aiheuttaa ympäristöongelmia.

Perusmaksun käyttöönotto tarkoittaisi, että jätetaksa vuodelle 2022 valmisteltaisiin siten, että se sisältää nykyisten astiatyhjennysmaksujen lisäksi myös perusmaksun. Tällöin astiatyhjennysmaksuista poistuisivat perusmaksulla katettavat jätehuollon palvelujen kustannukset. Astiatyhjennysmaksut sisältäisivät perusmaksun käyttöönoton jälkeen vain kiinteistöiltä kerättävän jätteen kuljetus- ja käsittelykuluja.

Jätelautakunta käsittelee perusmaksun mahdollista käyttöön ottoa sen jälkeen, kun kunnilta pyydetyt lausunnot ja ehdotuksesta annetut mielipiteet on käsitelty.

Liitteenä on kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön Kiertokapula Oy:n esitys perusmaksusta. Esityksessä on kuvattu tarkemmin, kuinka jätehuollon palveluja on tarkoitus parantaa. Lisäksi esitys sisältää esimerkkilaskelman siitä, kuinka perusmaksu muuttaisi jätehuollon vuosikustannuksia.

Liitteenä on myös jätelautakunnan selvitys perusmaksusta, joka sisältää taustatietoa jätehuollon maksuista. Selvityksessä on myös arvioitu perusmaksun käyttöönoton vaikutuksia.


Basuppgifter

Publicerad: 1.6.2020

Teman:
 • #boende och byggnadsverksamhet
 • #miljö och natur
Kommuner:
 • Hattula
 • Hausjärvi
 • Hyvinge
 • Tavastehus
 • Janakkala
 • Träskända
 • Kervo
 • Loppi
 • Mäntsälä
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Tusby
 • Valkeakoski

Bilagor

Ilmianna