Gå till innehållet

Terveydensuojelulain (763/1994) ja asumisterveysasetuksen (545/2015) päivitystarpeiden kartoitus

Pratbubbla 8
17.6.2020 | Sosiaali- ja terveysministeriö
None

Hur skulle du utveckla författningarna om boendehälsa och om hushållsvatten? I dem föreskrivs det till exempel om förhållanden i bostäder och på allmänna platser och om kvaliteten på hushållsvattnet. Vi är särskilt intresserade av att höra om utvecklingsbehov som har framkommit i den praktiska tillämpningen av författningarna.


Social- och hälsovårdsministeriet utreder behovet att uppdatera bestämmelserna om boendehälsa och hushållsvatten i hälsoskyddslagen (763/1994) och behovet att uppdatera den s.k. förordningen om boendehälsä (545/2015)

Med den här enkäten kartlägger vi paragrafspecifika ändringsbehov och problem med tillämpningen. Samtidigt ber vi om synpunkter på vissa frågor gällande hälsoskkyddslagstiftningen. Vi ber er ge korta men motiverade svar på punkter ni har komentarer eller ändringsförslag till. Övriga punkter kan lämnas tomma. En noggrannare beredning av ändringarna påbörjas utgående från resultaten av den här enkäten.

Länk till förfrågan: https://link.webropolsurveys.com/S/A6E3A959555CCC2F

Förfrågan är öppen fram till och med 17.7.2020.


Basuppgifter

Publicerad: 17.6.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #säkerhet
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna