Gå till innehållet

Kansallinen kaupunkistrategia

Frågetecken 57
2.7.2020 | Valtiovarainministeriö
None

Statsminister Sanna Marins regering skrev in utarbetandet av en nationell stadsstrategi i sitt program 2019. Syftet med den nationella stadsstrategin är att genom en motiverande och öppen process skapa en gemensam syn på vad som sker och borde ske i städerna fram till 2030. En gemensam strategi bidrar till skapa en tydligare nationell stadspolitik och svara på urbaniseringens möjligheter och utmaningar med beaktande av de omfattande målen i FN:s stadsutvecklingsprogram.Basuppgifter

Publicerad: 2.7.2020

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #boende och byggnadsverksamhet
  • #miljö och natur
  • #arbetsliv
  • #ekonomi
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #trafik
  • #säkerhet
  • #undervisning och utbildning
  • #kultur och fritid
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Twitter

Inga sökresultat i Twitter.